Roda Conditie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Roda Conditie en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Roda Conditie verstrekt. Roda Conditie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Initialen
  • Uw geboortedatum
  • Uw geslacht
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummers
  • Uw e-mailadres
  • Uw bankrekeningnummer

Waarom Roda Conditie uw gegevens nodig heeft (grondslag)

Roda Conditie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Verder worden uw gegevens gebruikt voor de aanvullende verzekering.

Hoe lang Roda Conditie gegevens bewaart

Roda Conditie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen, zijnde de grondslag, te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 5 (vijf) jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd, bewaard.

Delen met anderen

Roda Conditie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Roda conditie worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Google Analytics

Roda Conditie maakt op geen enkele manier gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken etc.

Gebruik foto’s

Tijdens evenementen kunnen er foto’s worden gemaakt die op de website te zien kunnen zijn.
Mocht u daar bezwaar tegen hebben dan kunt u dat melden en een verzoek tot verwijdering indienen bij het bestuur die er dan voor zal zorgen dat deze binnen 4 weken wordt verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rodaconditie.nl. Roda Conditie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Roda Conditie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Roda Conditie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Roda Conditie via info@rodaconditie.nl
www.rodaconditie.nl is een website van Roda Conditie. Roda Conditie is als volgt te bereiken:

E-mailadres:   info@rodaconditie.nl
KvK nummer: 50277731