Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

2 november 2023 : 20 uur  
Bestuurskamer Roda voetbal, Noordammerweg 48 C Amstelveen

AGENDA
1. Opening-  welkom door Margret Biesenbeek
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen van de algemene ledenvergadering dd. 3 november 2022
4. Financieel overzicht seizoen 2022 – 2023
5. Volleybal : weinig leden : hoe verder?
6. Locatie Bolder te duur, andere locatie zoeken ?
7. Contributie verhoging voor 2024?
8. Jaarverslag seizoen 2022 – 2023
9. Kerstloop
10. Kas commissie
11. Benoeming kascommissie 2023 – 2024
12. Begroting 2023 – 2024
13. Bestuurders/sters gezocht !!
14. Rondvraag
15. Sluiting

Spaar mee voor RODA in de VOMAR clubactie 

Van een RODA lid kregen we de vraag wat de clubcode is van de Vomar Spaaractie voor verenigingen. We hebben daarna wat moeite gedaan om de Club bij Vomar aan te melden en dat is gelukt. De code is: ROAA2022

Als je onze club Roda Conditie met de code koppelt aan de spaarkaart, krijgt de club gratis en voor niets elke keer als je de pas scant, 0,05% van het gekochte bedrag en het Roda-lid kost het niets. Een aardig extraatje voor de club, die dit heel goed kan gebruiken!

 Wat moet je doen als je klant bent bij VOMAR, maar nog geen spaarkaart bezit? Haal de Klant-is-Koning kaart in jouw Vomar winkel op en vraag meteen hoe je de kaart registreert. Registreer  je Klant-is-Koning kaart via internet. Je kunt alleen sparen als je kaart geregistreerd  is. 

Kerstloop

De kerstloop gaat ook weer in 2023 van start en wel op dinsdag 26 december. Tweede Kerstdag. We zijn weer verzekerd van de bijdrage van onze hoofdsponsor ASKO. We rekenen weer op vele deelnemers net als voorgaande jaren en natuurlijk op de medewerking van vrijwilligers van RODA CONDITIE. Doe mee en help mee , bestuur en leden,  want onze clubkas vaart er zeer wel bij. Zonder de inkomsten uit de kerstloop zou RODA CONDITIE waarschijnlijk al niet meer bestaan!!!

Herfstvakantie : 23-28 oktober

admin

Reacties zijn gesloten.