Sporten mag nog steeds maar let op: wel individueel!

Sporten mag nog steeds maar let op: wel individueel!

Gisteren is er in verband met corona weer een nieuwe set maatregelen afgekondigd. Maar gelukkig mogen de sportscholen open blijven en dat betekent dat ook de sportzalen open blijven, zo heeft de gemeente meegedeeld. Er mag dus gewoon gesport worden. Alleen moet dat op individuele basis gebeuren. Dat betekent dat je in de zaal op een aangegeven plek moet blijven en je tijdens de les niet mag mengen met andere sporters. De trainster mag wel oefeningen aangeven en begeleiden maar zal er voor zorgen dat je die individueel en op je eigen plek in de zaal uitvoert met een afstand van anderhalve meter. Er zijn sportverenigingen, die voor hun fitlessen dat principe al gaan uitvoeren. Dat noemt men FIT ONE. Het totale aantal personen in de zaal mag niet meer dan dertig zijn.

Een paar regels:
x) Desinfecteren bij binnenkomst en eventueel oefenmateriaal schoonmaken.
x) Op 1,5 m. afstand blijven bij binnenkomst en verlaten van de zaal. Ook tijdens de pauzes.
x) Buiten de zaal (bij binnenkomst en op de gang of naar toilet een mondkapje op).
x) Zorg altijd voor voldoende ventilatie.
x) Arriveer niet eerder dan 5 min voor aanvang.

Belangrijke regel: als je verkoudheidsklachten hebt, mag je NIET sporten zolang deze klachten niet geheel verdwenen zijn. Ook als personen in jouw huishouden klachten vertonen, dan geldt hetzelfde, namelijk niet sporten!
Zoals jullie weten is er op 26 oktober een algemene ledenvergadering geweest. Bij die gelegenheid hebben we gelukkig een opvolgster gevonden voor onze vertrokken penningmeester Remco Schreuder, die we hierbij nogmaals hartelijk danken voor de jarenlange inzet. De nieuwe penningmeester heet Marieke Terlouw. Welkom!

Bert Leffers, voorzitter

admin

Reacties zijn gesloten.