HERFSTVAKANTIE en ledenvergadering

HERFSTVAKANTIE en ledenvergadering

Eerst is er de herfstvakantie van 17 tot en met 23 oktober. Dan zijn de sportzalen dicht. En daarna nodigen we je persoonlijk uit voor de algemene ledenvergadering op 3 november in het clubhuis van RODA  voetbal aan de Noorddammerweg. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.
Agenda van de algemene vergadering RODA CONDITIE

1.  Opening en woord van welkom door Margret Biesenbeek
2.  Ingekomen stukken en mededelingen
3.  Corona. Hoe hebben we het gedaan en hoe gaan we verder
4.  Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 28 oktober 2021
5.   Jaarverslag seizoen 2021-2022 door de secretaris
6.  Financieel overzicht seizoen 2021-2022 door de penningmeester
7.   Verslag kascommissie
8.   Benoeming kascommissie 2022-2023
9.   Begroting 2022-2023
10. Bestuurslid gezocht!!!
11. Rondvraag
12. Sluiting
Kom alsjeblieft naar deze bijeenkomst. Want we kunnen het als  bestuur niet alleen. Alle leden samen vormen de kracht en de veerkracht van de vereniging. En dat is in deze tijd van crises meer dan ooit nodig.
Kerstloop Amstelveen door het Amsterdamse Bos

Op tweede Kerstdag 26 december 2022
We zijn weer druk bezig met het organiseren van de kerstloop, want het mag weer. We gaan dit keer werken met startnummers, die uitgevoerd zijn met een kleine chip, die ook automatisch de tijd registreert. Het wordt in ieder geval heel modern en veel eenvoudiger om mee om te gaan. Maar we hebben uiteraard wel vrijwilligers nodig. Je hoort van ons.
* Wij kunnen nog nieuwe leden gebruiken, vraag je buurvrouw, kennis of wie dan ook om twee keer gratis een proefles mee te doen !  
* Vomar klantenkaart koppeling : Nog niet gedaan ? Dit levert geld op voor Roda Conditie en is een kleine moeite.
* Contributiefactuur komt zeer binnenkort. Het verzoek deze snel te betalen, scheelt onze penningmeester een hoop tijd !  
* Zaalwijziging voor groep van Ellen van Tilburg: woensdag 21 december in de Sportlaan 29 (Amstelveen College) van 19-20 uur.
Veel leden zijn best tevreden met hun kluppie. Klein maar fijn. En gezellig. Dat zou je ook eens tegen je buurman of buurvrouw kunnen zeggen. Nodig ze uit. Ze mogen tweemaal gratis meedoen en dat verplicht echt tot niets. Zo blijft ons ledental op peil en dat is financieel gezien toch heel belangrijk. We zien jullie graag terug op de ledenvergadering.

Het bestuur
admin

Reacties zijn gesloten.