Algemene Ledenvergadering 2020

Algemene Ledenvergadering 2020

26 oktober 2020 : 20:45   sportzaal Zeelandiahoeve

AGENDA

1. Opening- Woord van welkom door de voorzitter Bert Leffers.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Corona: hoe hebben we het gedaan, hoe gaan we verder

4. Notulen van de algemene ledenvergadering dd. 14 november  2019

5. Jaarverslag seizoen 2019 – 2020 door secretaris

6. Financieel overzicht seizoen 2019 – 2020

7. Kas commissie

8. Benoeming kascommissie 2020-2021

9. Verhoging contributie doorgeschoven naar 2021

10. Begroting 2020 – 2021

11. Bestuursverkiezing; penningmeester treed af : hoe nu verder ?

12. Rondvraag

13. Sluiting

admin

Reacties zijn gesloten.