Nieuwsbrieven

Nieuws

Beste leden,

Onze vereniging had tot nu toe bij de NKS een extra verzekering lopen voor onze leden maar helaas houdt deze instantie, gezien hun financiële situatie ermee op. Deze verzekering was bedoeld voor eventuele schades en / of verwondingen, veroorzaakt of opgelopen tijdens het sporten welke niet door de normale verzekering  gedekt werd.
Wij hebben nog een aanbieding gekregen van het NCS, een algemene sportbond die is aangesloten bij het NOC-NSF. De kosten hiervoor zijn echter dusdanig hoog ( € 12,– / lid) dat we besloten hebben hiervan af te zien temeer ook omdat er in de meer dan 50 jaar dat wij bestaan, er nog nooit gebruik van gemaakt is.
Dit betekent dus  dat we met onmiddellijke ingang geen aanvullende verzekering meer hebben voor onze leden.

Tevens wil ik jullie attenderen op de mogelijkheid om tweemaal per week te sporten. In dat geval is de contributie € 140,– per jaar.

Dit kan alleen als er plaats is en de trainster aangeeft dat er ruimte is. Houdt er dan wel rekening mee dat de woensdag tot nu toe regelmatig al vol zit.

Wisten jullie trouwens dat Ellen Wijga, ieder jaar aan het eind van het seizoen,  iedereen de mogelijkheid biedt om je conditie te laten testen Dat gaat middels de z.g.n. Cooper test.

Ook zijn we altijd opzoek naar nieuwe leden. Neem dus gerust eens je buurman of buurvrouw mee. Wij zijn nog steeds de goedkoopste sportvereniging van Amstelveen en verre omgeving. Bij ons betaalt men ca € 3,00 per les terwijl andere verenigingen bijna het dubbele vragen.

Bert Leffers

Laatste Nieuwsbrief 2018: Kerstvakantie/Nieuwsjaar Borrel

2018 is alweer bijna voorbij en wat ging dat snel. Als bestuur hebben we het druk gehad met de privacy wetgeving. Ga eens kijken via https://www.rodaconditie.nl.  Eventuele opmerkingen of ideeën kan men doorgeven via onze algemeen mailadres info@rodaconditie.nl

De kerstvakantie duurt van 22 december 2018 t/m 6 januari 2019.
De voorjaarsvakantie is van 16 t/m 24 februari 2019.
De meivakantie loopt van 27 april t/m 5 mei 2019.
En de zomervakantie van 2019 duurt van 13 juli t/m 25 augustus.

Tijdens de algemene ledenvergadering is er unaniem besloten dat onze leden tegen bijbetaling, 2x / week kunnen sporten. De extra kosten hiervoor bedragen dan € 30,– / jaar.
Het lidmaatschap wordt dan € 140,– / jaar. Diegene die de rest van dit seizoen hier al gebruik van willen maken kunnen zich opgeven bij onze penningmeester via onderstaand mail adres penningmeester@rodaconditie.nl

Onze nieuwsjaar borrel hebben we alweer gepland voor 7 januari in Westend waar we zoals gewoonlijk eerst allen samen zullen trainen in de Zeelandiahoeve van 19:30 tot 20:30 uur.

Wij wensen jullie fijne feestdagen met de mensen waar je om geeft en stoor je niet aan de extra kilo’s die er aan komen gedurende deze dagen want met iets minder eten en wat meer bewegen, uiteraard bij ons clubje, is het er ook weer snel af.
Het bestuur van Roda Conditie

 

Herfstvakantie

De herfstvakantie is van 20 t/m 28 oktober. In die week zijn er geen lessen.
De kerstvakantie duurt van 22 december 2018 t/m 6 januari 2019.
De voorjaarsvakantie is van 16 t/m 24 februari 2019.
De meivakantie loopt van 27 april t/m 5 mei 2019.
En de zomervakantie van 2019 duurt van 13 juli t/m 25 augustus.

Uitnodiging voor de jaarlijkse leden vergadering

Agenda voor de Algemene ledenvergadering van

RODA CONDITIE

  op donderdag 22 november 2018  aanvang 19.45 uur

 1. Opening- Woord van welkom door de Voorzitter Bert Leffers.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Notulen van de algemene ledenvergadering dd. 16 november  2017
 4. Jaarverslag seizoen 2017 – 2018
 5. Kas commissie
 6. benoeming kascommissie 2018-2019
 7. Bestuurs verkiezing
 8. Financieel overzicht seizoen 2017 – 2018
 9. Begroting 2018 – 2019
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De voorzitter aan het woord

Hoera we kunnen weer beginnen met sporten als we dat al niet zijn.
Eindelijk die extra pondjes (of kilo’s) van de Prossecotjes, Rozetjes, biertjes, BBQ’s etc. er weer af trainen. Tijdens onze jaarlijkse culinaire uitspatting, ons etentje bij Colijn, hebben we de organisatie eens in het zonnetje gezet samen met onze trainster van de maandagavond (Mirthe) omdat ze geslaagd is voor haar examen fysiotherapie.

Dit jaar doen we mee aan de AH actie om mensen meer te laten bewegen. Binnenkort kan men bij onze lokale grootgrutter, weer sparen voor gratis lessen. Wij als Roda doen hier aan mee om nieuwe leden te werven. Dus vertel het door aan je vrienden, familie, buren en kennissen dat wij de gelegenheid bieden, als zij aan deze actie meedoen, om 5x gratis mee te trainen voordat ze besluiten of ze lid willen worden.

Verder zitten we ook weer in de organisatie samen met AV Startbaan van de jaarlijkse kerstloop dus weer genoeg te doen dit seizoen. Ook begint de nieuwe website vorm te krijgen. Rest mij niets anders dan jullie een gezond en sportief seizoen toe te wensen.

Bert Leffers

Vakantie is voorbij
De zomervakantie is van 21 juli tot 2 september. De lessen starten een week later dan de scholen, dus op 9 september.
Met uitzondering van de woensdagles o.l.v. Ellen van Tilburg. Deze is al een week eerder gestart dan de scholen: woensdag 29 augustus.

Wie gaat er mee uit eten

Je hebt het toch wel in de agenda staan? Woensdag 18 juli. Vertrek per fiets om 18.00 uur van het sportcomplex van RODA 23. Waar we gaan eten is nog een geheim.

De vraag is wat staat er op tafel?

Een VIERGANGEN keuzemenu: soep, hoofdgerecht, dessert, koffie/thee en twee consumpties.
Als je vegetarisch wilt eten, dan kan dat ook. Geef dat dan even op.
De vraag is hoeveel gaat dat kosten?

€ 30,00 als vanouds, dankzij onze penningmeester

De vraag is nog even: wanneer?
Op woensdagavond 18 juli 2018.
Maar wees er snel bij, want vol is vol.

Etentje en jubileumrun

Vakantie

De zomervakantie is van 21 juli tot 2 september. De gymzalen zijn gesloten, dus je mag voor jezelf gaan sporten. De lessen starten overigens een week later dan de scholen, dus op 9 september.

Met uitzondering van de woensdagles o.l.v. Ellen van Tilburg. Deze start een week eerder dan de scholen: woensdag 29 augustus.

Vertrek

per fiets om 18.00 uur van het sportcomplex van RODA 23.

Een VIERGANGEN keuzemenu: soep, hoofdgerecht, dessert, koffie/thee en twee consumpties.Als je vegetarisch wilt eten, dan kan dat ook. Geef dat dan even op.
De vraag is hoeveel gaat dat kosten?
€ 30,00 als vanouds, dankzij onze penningmeester
De vraag is nog even: wanneer?

Op woensdagavond 18 juli 2018.

Maar wees er snel bij, want vol is vol.

Als je op de blauwe knop hieronder drukt kun jezelf via de email opgeven en kom je op de lijst van deelnemers aan het RODA etentje 2018. Maak vervolgens het bedrag van dertig euro over op rekening van onze penningmeester Remco: NL64INGB0002108618
ten name van Roda Conditie. Je kunt het bedrag ook in een envelop doen en in de bus doen bij Bertha von Suttnerlaan 11. Zet er wel even je naam bij.

Het beste etentje van het jaar aan het einde van het sport seizoen

Je hebt het toch wel in de agenda staan? Woensdag 18 juli. Vertrek per fiets om 18.00 uur van het sportcomplex van RODA 23. Waar we gaan eten is nog een geheim.

De vraag is wat staat er op tafel?
Een VIERGANGEN keuzemenu: soep, hoofdgerecht, dessert, koffie/thee en twee consumpties.Als je vegetarisch wilt eten, dan kan dat ook. Geef dat dan even op.
De vraag is hoeveel gaat dat kosten?

€ 30,00 als vanouds, dankzij onze penningmeester
De vraag is nog even: wanneer?
Op woensdagavond 18 juli 2018.
Maar wees er snel bij, want vol is vol.