Nieuwsbrieven

2x sporten per week

Ook bieden we nu de mogelijkheid om 2x te sporten voor € 140,- per jaar.
Dit kan alleen als er plaats is en de trainster aangeeft dat er ruimte is. Houdt er dan wel rekening mee dat de woensdag tot nu toe regelmatig al vol zit en kan dan wel eens een uitdaging zijn.

De trainingen gaan weer beginnen

De vakantie is voorbij
Natuurlijk heb je weer veel zin om te beginnen!

De lessen starten weer op maandag 2 september 2019
Met uitzondering van de woensdagles o.l.v. Ellen van Tilburg. Deze is al begonnen.

De herfstvakantie is van 19 oktober t/m 27 oktober.

De kerstvakantie is van 21 december t/m 5 januari 2020.

Aan tafel!!!

De eetcommissie heeft ook dit seizoen weer een heel leuk etentje bedacht. We mogen alleen nog niet zeggen waar en hoe. Het wordt in ieder geval een zeer aparte eetgelegenheid op een plek, die je niet zo gauw zal verwachten.

De vraag is hoe komen we daar?
Natuurlijk op de fiets. We zijn immers een sportvereniging. En het is echt niet zo ver.

De vraag is wat staat er op tafel?
Een zeer speciaal en uitgebreid buffet. Je zit wel aan tafel. Twee consumpties en ijs toe van de bekende Bovenkerkse ijsboer. Daarna nog koffie/thee.

De vraag is hoeveel gaat dat kosten? € 30,00
De vraag is wanneer? 
Op woensdagavond 10 juli 2019.
Maar wees er snel bij, want vol is vol. We vertrekken weer als vanouds om 18.00 uur vanaf het complex van voetbalclub Roda op de fiets…

Ga (weer) gezellig) mee en laten we met zijn allen dit seizoen  op een geweldige manier afsluiten!

De eetcommissie van RODA CONDITIE

Ja ik eet graag mee/zet voor mij een bordje bij

Nieuws

Beste leden,

Onze vereniging had tot nu toe bij de NKS een extra verzekering lopen voor onze leden maar helaas houdt deze instantie, gezien hun financiële situatie ermee op. Deze verzekering was bedoeld voor eventuele schades en / of verwondingen, veroorzaakt of opgelopen tijdens het sporten welke niet door de normale verzekering  gedekt werd.
Wij hebben nog een aanbieding gekregen van het NCS, een algemene sportbond die is aangesloten bij het NOC-NSF. De kosten hiervoor zijn echter dusdanig hoog ( € 12,– / lid) dat we besloten hebben hiervan af te zien temeer ook omdat er in de meer dan 50 jaar dat wij bestaan, er nog nooit gebruik van gemaakt is.
Dit betekent dus  dat we met onmiddellijke ingang geen aanvullende verzekering meer hebben voor onze leden.

Tevens wil ik jullie attenderen op de mogelijkheid om tweemaal per week te sporten. In dat geval is de contributie € 140,– per jaar.

Dit kan alleen als er plaats is en de trainster aangeeft dat er ruimte is. Houdt er dan wel rekening mee dat de woensdag tot nu toe regelmatig al vol zit.

Wisten jullie trouwens dat Ellen Wijga, ieder jaar aan het eind van het seizoen,  iedereen de mogelijkheid biedt om je conditie te laten testen Dat gaat middels de z.g.n. Cooper test.

Ook zijn we altijd opzoek naar nieuwe leden. Neem dus gerust eens je buurman of buurvrouw mee. Wij zijn nog steeds de goedkoopste sportvereniging van Amstelveen en verre omgeving. Bij ons betaalt men ca € 3,00 per les terwijl andere verenigingen bijna het dubbele vragen.

Bert Leffers

Laatste Nieuwsbrief 2018: Kerstvakantie/Nieuwsjaar Borrel

2018 is alweer bijna voorbij en wat ging dat snel. Als bestuur hebben we het druk gehad met de privacy wetgeving. Ga eens kijken via https://www.rodaconditie.nl.  Eventuele opmerkingen of ideeën kan men doorgeven via onze algemeen mailadres info@rodaconditie.nl

De kerstvakantie duurt van 22 december 2018 t/m 6 januari 2019.
De voorjaarsvakantie is van 16 t/m 24 februari 2019.
De meivakantie loopt van 27 april t/m 5 mei 2019.
En de zomervakantie van 2019 duurt van 13 juli t/m 25 augustus.

Tijdens de algemene ledenvergadering is er unaniem besloten dat onze leden tegen bijbetaling, 2x / week kunnen sporten. De extra kosten hiervoor bedragen dan € 30,– / jaar.
Het lidmaatschap wordt dan € 140,– / jaar. Diegene die de rest van dit seizoen hier al gebruik van willen maken kunnen zich opgeven bij onze penningmeester via onderstaand mail adres penningmeester@rodaconditie.nl

Onze nieuwsjaar borrel hebben we alweer gepland voor 7 januari in Westend waar we zoals gewoonlijk eerst allen samen zullen trainen in de Zeelandiahoeve van 19:30 tot 20:30 uur.

Wij wensen jullie fijne feestdagen met de mensen waar je om geeft en stoor je niet aan de extra kilo’s die er aan komen gedurende deze dagen want met iets minder eten en wat meer bewegen, uiteraard bij ons clubje, is het er ook weer snel af.
Het bestuur van Roda Conditie

 

Herfstvakantie

De herfstvakantie is van 20 t/m 28 oktober. In die week zijn er geen lessen.
De kerstvakantie duurt van 22 december 2018 t/m 6 januari 2019.
De voorjaarsvakantie is van 16 t/m 24 februari 2019.
De meivakantie loopt van 27 april t/m 5 mei 2019.
En de zomervakantie van 2019 duurt van 13 juli t/m 25 augustus.

Uitnodiging voor de jaarlijkse leden vergadering

Agenda voor de Algemene ledenvergadering van

RODA CONDITIE

  op donderdag 22 november 2018  aanvang 19.45 uur

 1. Opening- Woord van welkom door de Voorzitter Bert Leffers.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Notulen van de algemene ledenvergadering dd. 16 november  2017
 4. Jaarverslag seizoen 2017 – 2018
 5. Kas commissie
 6. benoeming kascommissie 2018-2019
 7. Bestuurs verkiezing
 8. Financieel overzicht seizoen 2017 – 2018
 9. Begroting 2018 – 2019
 10. Rondvraag
 11. Sluiting