Nieuwsbrieven

Algemene Leden Vergadering

14 november 2019 : 20:00 kantine Roda Voetbal

AGENDA

1. Opening- Woord van welkom door de Voorzitter Bert Leffers.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Notulen van de algemene ledenvergadering dd. 22 november  2018

4. Jaarverslag seizoen 2018 – 2019 door secrataris

5. Financieel overzicht seizoen 2018 – 2019

6. Kas commissie

7. Benoeming kascommissie 2019-2020

8. Verhoging contributie

9. Begroting 2019 – 2020

10. Bestuurs verkiezing

11. Rondvraag

12. Sluiting

Kerstloop 25e (29-12-19)

Ik weet dat Sinterklaas nog niet in het land is laat staan weer terug is naar Spanje maar we zijn al weer bezig met het voorbereiden van de 25e kerstloop wat een extra tintje gaat krijgen. Daarom zijn we ook weer op zoek naar vrijwilligers die op 29 december 1-2 uur willen helpen tijdens deze jubileumloop.


Nieuwe leden

We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Neem dus gerust eens je buur- man of vrouw mee of wellicht zoekt een vriend of vriendin nog een gezonde activiteit. Wij zijn nog steeds de goedkoopste sportvereniging van Amstelveen en weide omgeving. Bij ons betaalt men ca € 3,– per trainingsuur terwijl andere verenigingen bijna het dubbele of meer vragen.

Coopertest

Wisten jullie trouwens dat Ellen Wyga, ieder jaar aan het eind van het seizoen,  iedereen de mogelijkheid biedt om je conditie te laten testen middels een cooper test. Je moet dan 12 minuten joggen en de in die tijd afgelegde afstand is een indicatie van je conditie.

2x sporten per week

Ook bieden we nu de mogelijkheid om 2x te sporten voor € 140,- per jaar.
Dit kan alleen als er plaats is en de trainster aangeeft dat er ruimte is. Houdt er dan wel rekening mee dat de woensdag tot nu toe regelmatig al vol zit en kan dan wel eens een uitdaging zijn.

De trainingen gaan weer beginnen

De vakantie is voorbij
Natuurlijk heb je weer veel zin om te beginnen!

De lessen starten weer op maandag 2 september 2019
Met uitzondering van de woensdagles o.l.v. Ellen van Tilburg. Deze is al begonnen.

De herfstvakantie is van 19 oktober t/m 27 oktober.

De kerstvakantie is van 21 december t/m 5 januari 2020.

Aan tafel!!!

De eetcommissie heeft ook dit seizoen weer een heel leuk etentje bedacht. We mogen alleen nog niet zeggen waar en hoe. Het wordt in ieder geval een zeer aparte eetgelegenheid op een plek, die je niet zo gauw zal verwachten.

De vraag is hoe komen we daar?
Natuurlijk op de fiets. We zijn immers een sportvereniging. En het is echt niet zo ver.

De vraag is wat staat er op tafel?
Een zeer speciaal en uitgebreid buffet. Je zit wel aan tafel. Twee consumpties en ijs toe van de bekende Bovenkerkse ijsboer. Daarna nog koffie/thee.

De vraag is hoeveel gaat dat kosten? € 30,00
De vraag is wanneer? 
Op woensdagavond 10 juli 2019.
Maar wees er snel bij, want vol is vol. We vertrekken weer als vanouds om 18.00 uur vanaf het complex van voetbalclub Roda op de fiets…

Ga (weer) gezellig) mee en laten we met zijn allen dit seizoen  op een geweldige manier afsluiten!

De eetcommissie van RODA CONDITIE

Ja ik eet graag mee/zet voor mij een bordje bij

Nieuws

Beste leden,

Onze vereniging had tot nu toe bij de NKS een extra verzekering lopen voor onze leden maar helaas houdt deze instantie, gezien hun financiële situatie ermee op. Deze verzekering was bedoeld voor eventuele schades en / of verwondingen, veroorzaakt of opgelopen tijdens het sporten welke niet door de normale verzekering  gedekt werd.
Wij hebben nog een aanbieding gekregen van het NCS, een algemene sportbond die is aangesloten bij het NOC-NSF. De kosten hiervoor zijn echter dusdanig hoog ( € 12,– / lid) dat we besloten hebben hiervan af te zien temeer ook omdat er in de meer dan 50 jaar dat wij bestaan, er nog nooit gebruik van gemaakt is.
Dit betekent dus  dat we met onmiddellijke ingang geen aanvullende verzekering meer hebben voor onze leden.

Tevens wil ik jullie attenderen op de mogelijkheid om tweemaal per week te sporten. In dat geval is de contributie € 140,– per jaar.

Dit kan alleen als er plaats is en de trainster aangeeft dat er ruimte is. Houdt er dan wel rekening mee dat de woensdag tot nu toe regelmatig al vol zit.

Wisten jullie trouwens dat Ellen Wijga, ieder jaar aan het eind van het seizoen,  iedereen de mogelijkheid biedt om je conditie te laten testen Dat gaat middels de z.g.n. Cooper test.

Ook zijn we altijd opzoek naar nieuwe leden. Neem dus gerust eens je buurman of buurvrouw mee. Wij zijn nog steeds de goedkoopste sportvereniging van Amstelveen en verre omgeving. Bij ons betaalt men ca € 3,00 per les terwijl andere verenigingen bijna het dubbele vragen.

Bert Leffers