Nieuwsbrieven

Sporten mag onder voorwaarden

Beste leden,

Helaas zitten we weer in een (gedeeltelijke) lockdown. We hebben allemaal de persconferentie gezien en dat had wel wat verwarring teweeg gebracht.
Buiten mag je met maximaal 4 personen in een groep sporten maar binnen met maximaal 30 zolang het maar geen teamsport is. Dus geen hardlooptrainingen in de buitenlucht maar wel binnen. Zelfs sportzaken Amstelveen kon hier met de pet niet bij.
Vanmorgen kwam de noodverordening uit en nu hebben we het zwart op wit…. We kunnen individueel blijven sporten maar dan wel op 1,5m afstand wat we toch al deden. Het betekent alleen dat we voorlopig niet meer kunnen volleyballen.
Verder staat ook weer de Algemene ledenvergadering voor de deur. Helaas treedt de penningmeester af en dus moeten we zien of er een andere vrijwillig(st)er zich aanmeldt want zonder penningmeester wordt het een moeilijke zaak. Dat staat dus ook op de agenda. Hopelijk komen jullie met ideeën.

De agenda staat in de nieuwsbrief hieronder.

.

Herhaalde oproep:

Wij zijn met SPOED op zoek naar een nieuwe penningmeester. Zijn of haar taak zal o.a. zijn het uitbetalen van de salarissen voor de trainsters, betalen van de huur van de zalen etc.

Goed nieuws is dat we kunnen blijven sporten dit seizoen maar we vragen wel om u aan de RIVM richtlijnen te houden. Blijf thuis met klachten, reinig uw handen bij binnenkomst en bij het weggaan en houdt afstand.
Graag tot de algemene ledenvergadering.

Het Bestuur.

Algemene Ledenvergadering 2020

26 oktober 2020 : 20:45   sportzaal Zeelandiahoeve

AGENDA

1. Opening- Woord van welkom door de voorzitter Bert Leffers.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Corona: hoe hebben we het gedaan, hoe gaan we verder

4. Notulen van de algemene ledenvergadering dd. 14 november  2019

5. Jaarverslag seizoen 2019 – 2020 door secretaris

6. Financieel overzicht seizoen 2019 – 2020

7. Kas commissie

8. Benoeming kascommissie 2020-2021

9. Verhoging contributie doorgeschoven naar 2021

10. Begroting 2020 – 2021

11. Bestuursverkiezing; penningmeester treed af : hoe nu verder ?

12. Rondvraag

13. Sluiting

In memoriam Michel Duyx

Michel Duyx (11 mei 1948 – 5 september 2020)
Michel overleed op zaterdag 5 september na een lang ziekbed thuis in de nabijheid van zijn familie. In kleine kring wordt zaterdag 12 september afscheid van hem genomen.
Kleine pretoogjes en een lach op zijn gezicht. Zo kennen wij bij Roda Conditie onze Michel Duyx en zo willen we hem ook graag in onze herinneringen blijven bewaren. Michel overleed zaterdag 5 september na een lang ziekbed thuis in de nabijheid van zijn familie.
Michel was een bijzonder mens met veel verschillende levensfacetten. Hij was wetenschapper, maar ook clown om maar eens twee uitersten te noemen. Hij was een man, die van aanpakken hield, maar hij kon het werk ook weer net zo gemakkelijk uit zijn handen laten vallen, zeker als het zijn eigen huis en erf betrof.
Michel Duyx was vanaf zijn afstuderen met hart en ziel bezig met zijn werk op de VU. Begonnen als student assistent is hij tot zijn pensionering als docent aan de universiteit verbonden geweest. Hij heeft mede de lesmethoden opgezet om tandartsen sociale vaardigheden te leren. In zijn woorden: Aan het gebit zit ook een mens vast met angsten en pijnen, waarmee gecommuniceerd moet worden. 
Voor en tijdens zijn studie was hij onder meer vrachtwagenchauffeur, pakketbezorger, kassier en ook nog oproepkracht van de strooiploeg in Amsterdam. Knutselen aan auto’s was zijn lust en zijn leven, hetgeen iedereen nog steeds kan waarnemen.
Michel Duyx was ook sportman. Hij was tanig, sterk en leek onvermoeibaar. Hij wilde graag winnen en dat hebben zijn sportvrienden bij Roda Conditie ook gemerkt. Zijn trainster: Michel verscheen altijd laat op de training, hij omzeilde de warming-up. Hij heeft de wintersport in Oostenrijk samen met zijn oude collega en vriend Johan Kieft ontdekt, toen ze beide kampten met relatieproblemen. Skiën bleek de beste therapie om alle sores te  vergeten. Skiën deed hij ook vanaf 1999 bij Roda Conditie, waar vanaf 1996 lid was, en later in de vriendenclub, die daaruit voort is gekomen. Hij was een natuurtalent, maar vond dat toch niet genoeg. Hij bleef schaven aan zijn techniek en gaf dat ook graag door aan zijn Roda vrienden en vriendinnen. Ook in de vakantie bleef hij een behulpzame docent maar dan op sportgebied. Voor de club heeft hij jarenlang ook in de kascommissie gezeten.
Der Herr Professor, zoals ze hem in Oostenrijkse hotels wel eens noemden, hield van de skisport, maar vermaakte zich ook kostelijk met zijn skimaatjes. Hij deed als laatste het licht uit in de hotelbar en stond weer evenzo vrolijk ’s morgens vroeg op zijn slippertjes in de sneeuw op de skibus te wachten. Hij bracht leven in de brouwerij met zijn vrolijke uitspattingen en zijn professorale humor. Zo’n  bijzonder mens ga je missen.
CdH

GEZOCHT PENNINGMEESTER

Wij zijn met SPOED op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Het innen van de contributie, betalen van de zaalhuren aan sportzaken en lonen van de trainers en contacten met de trainsters betreffende hun loon, Belastingaangifte voor de loonbelasting, het beheren van de bankrekeningen van de vereniging, het verzorgen van de administratie voor inkomsten en uitgaven en andere financiële zaken van de vereniging regelen.

Als u een zinvolle bijdrage wenst te doen voor onze club of iemand weet die daar wel voor in aanmerking zou kunnen komen laat het dan weten of neem contact op met onze huidige penningmeester of een ander bestuurslid. of reageer op dit bericht?

Start seizoen 2020

Het seizoen is weer begonnen

Beste leden,

Vakantie voorbij, weer aan het werk dus hier dan weer mijn bijdrage voor de eerste conditiewijzer van dit seizoen. Om al onze kilo’s van de barbecues weer kwijt te raken zullen we ons dus weer in het zweet moeten werken.

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Een seizoen waarbij wij voorlopig dus nog rekening zullen moeten houden met het corona virus. Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief mogen we nog steeds in de zaal sporten maar wel zullen we ons, zodra we de zaal ingaan, aan de RIVM richtlijnen moeten houden zoals afstand houden in de zaal en mogen we geen gebruik maken van de douches. Hieronder dus een kleine reminder van de vorige nieuwsbrief De gemeentelijke verordening meldt hierover: “Onderdeel g ziet op de uitoefening van sport, theater en dans in de vorm van sport of culturele uiting. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. De 1,5 meter afstand tijdens het sporten, dient waar mogelijk in acht genomen te worden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines. Bovenstaande betekent dat wel 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Ook moeten we de zaal zoveel mogelijk ventileren dus ramen en roosters zo veel mogelijk open. Sommige leden hadden al geopperd om vaker buiten te trainen bij mooi weer ook als we weer in de zaal mogen. Dit kan natuurlijk altijd. Alle groepen hebben een trainer dus niets staat ons in de weg om weer vol goede moed te gaan beginnen.

Hieronder een aantal aanbevelingen “protocol”
Uitgangspunten: 
1.    Gezond verstand gebruiken staat voorop!
2.    Het doorvoeren van evt. aanvullende hygiënemaatregelen denk aan reinigingsgel voor betreden en na het verlaten van de zaal. 
3.    Het creëren van een trainingsomgeving. Denk bv aan matten op de grond met 2m tussenruimte tijdens circuit training.
4.    Het bieden van mogelijkheden voor het verantwoord en veilig deelnemen aan trainingen.

Algemene veiligheids- en hygiëneregels: 
1.    Was voor en na de training je handen gedurende 20 seconden met stromend water en zeep. Beter is om reinigingsgel te gebruiken in de kleedkamer voor en na het sporten. Dus neem dit mee. 
2.    Hoest of nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
3.    Vermijd het aanraken van je gezicht. 
4.    Vermijd het aanraken van elkaar: geen bedoeld of onbedoeld fysiek contact, geen handen schudden. 
5.    Houd buiten de training 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere persoon tenzij ze tot je huishouden behoren
6.    Houd tijdens de training 2 meter afstand van elkaar (links/rechts en voor/achter).  
Uiteraard is het ook mogelijk om buiten te sporten bij mooi weer. Men houdt dan makkelijker afstand en het besmettingsgevaar is geringer. Neem dan wel je binnen schoenen ook mee zodat je als het weer omslaat, naar binnen kunt om verder te sporten.
 
En zoals altijd wil ik de leden vragen op zoek te gaan naar nieuwe leden omdat we de kosten toch zo laag mogelijk willen houden. Op dit moment, teren we vanwege de lage rentestand, en langzaam maar gestaag afnemende aantal leden, snel in op onze financiële reserves. Wij willen de goedkoopste en laagdrempeligste sportvereniging van Amstelveen blijven. Neem dus eens een buurman of -vrouw, vriend of vriendin mee. Ze kunnen altijd 2x voor niets mee trainen om te zien of het iets voor hun is.

Loop door in de zomervakantie

Als toevoeging aan de brief van onze voorzitter Bert kunnen we je ook nog meedelen dat de volleybaldames van de dinsdagavondgroep de afgelopen weken een aantal mooie wandelingen hebben gemaakt in het Amsterdamse Bos (meestal onder leiding van onze boswachteres Loes van der Veldt) op de dinsdagavond.
Dit gaan we in de zomervakantie voortzetten, want wij willen toch graag op de hoogte blijven van het wel en wee van de vereniging en alles wat daar bij hoort!
Het is helemaal vrijblijvend, maar wij willen ook alle leden van de andere lesgroepen hierbij uitnodigen om ons te vergezellen.
We verzamelen op de “Kippenbrug” bij het boswachtershuis achter de Urbanuskerk.
Het vertrek is om 19.30 uur en de wandeling duurt ongeveer een uur.

Sporten in vakantie

De maandagavondgroepen hebben besloten nog 3 weken door te gaan met buitensporten. De 2 groepen zijn samengevoegd en er wordt dan getraind van 20:00 tot 21:00 uur. Zij die komen kunnen dit per dag aangeven in de groeps app. Er wordt getraind bij minimaal 6 deelnemers en als het niet regent. De woensdagavondgroep gaat nog 4 weken door. De deelnemende leden betalen een met de trainsters afgesproken vergoeding direct aan de trainsters. Dit kan eventueel met een Tikkie. De woensdagavondgroep wenst contant te betalen hoewel het laatste zoveel mogelijk wordt afgeraden. Deze trainingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van Roda en wordt zodoende dus ook niet door Roda gefaciliteerd.

De vakantie is begonnen, net nu we gewend waren dat we meer mochten tijdens het sporten en de regels steeds soepeler werden.

Alweer een seizoen voorbij. Een seizoen dat nogal onrustig is verlopen dankzij het corona virus. Inmiddels mogen we ook weer in de zaal gaan sporten maar helaas, het seizoen zit er weer op. Wel zullen we ons, zodra we de zaal ingaan, aan de RIVM richtlijnen moeten houden zoals afstand houden in de zaal en geen gebruik maken van de douches.
De gemeentelijke verordening meldt hierover: Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. De 1,5 meter afstand tijdens het sporten, dient waar mogelijk in acht genomen te worden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines. Ook moeten we de zaal zoveel mogelijk ventileren dus ramen en roosters zo veel mogelijk open. Sommige leden hadden al geopperd om vaker buiten te trainen bij mooi weer ook als we weer in de zaal mogen. Alle groepen hebben een trainer en de zalen voor het volgend seizoen zijn ook weer gereserveerd. Hopelijk houdt het virus zich de komende tijd een beetje rustig.

Helaas kon ons jaarlijks etentje vanwege het virus dus niet doorgaan maar hopelijk normaliseert alles zich weer volgend jaar zodat we weer eens gezellig onder elkaar kunnen zijn.

En zoals altijd wil ik de leden vragen op zoek te gaan naar nieuwe leden omdat we de kosten toch zo laag mogelijk willen houden. Wij willen de goedkoopste en laagdrempeligste sportvereniging van Amstelveen blijven. Neem dus eens een buur- man of vrouw, vriend of vriendin mee. Ze kunnen altijd tweemaal gratis mee trainen om te zien of het iets voor hun is. Vanwege het feit dat er lessen niet door konden gaan is besloten om de contributieverhoging zoals afgesproken bij de vorige ledenvergadering 1 jaar uit te stellen.
Ik wens iedereen alvast een fijne vakantie. Pas goed op jezelf en blijf gezond. We zien jullie allemaal graag terug op 24 augustus.
Het Bestuur

Overlijden Anja Blom

Onze drijvende kracht en organisator van de jaarlijkse Kerstloop is niet meer.
Zoals jullie misschien wel weten organiseren wij elk jaar de Kerstloop in samenwerking met de atletiekvereniging Startbaan en dit gebeurde al voor de 25e  keer. Anja is vanaf het begin zeer nauw betrokken geweest bij de organisatie en de laatste tien jaren was zij de onvolprezen voortrekker van deze loop.
En dat niet alleen, zij sponsorde ook nog op een geweldige manier de loop, jaar in en jaar uit.
In haar persoonlijke afscheidsbrief schreef zij:
“Fijn dat ik jullie gekend heb”.
“Jullie zijn allemaal belangrijk geweest voor mij”.
 
Anja het is voor ons een groot voorrecht geweest om HAAR te kennen en wij hoeven niet te benadrukken hoe belangrijk ZIJ was voor ons.

Corona nieuws – Schema lesuren in coronatijd

Sinds 11 mei mogen we weer sporten, weliswaar buiten maar het begin is er.

We hebben bij de gemeente Amstelveen, afdeling sportzaken, informatie gevraagd over het buitensporten.

Het is toegestaan met in achtneming van een aantal regels.

Er moet voldoende ruimte zijn voor iedereen om minimaal 1,5 m afstand te kunnen houden. Sporten in de openbare ruimte mag. Daar is geen vergunning voor nodig. Wel moet men zorgen geen overlast te geven en kan de openbare ruimte niet worden geclaimd (afgezet, gereserveerd, etc.). Als deze ruimte vrij is mag het gebruikt worden.

Bovenstaand in acht nemend kunnen we dus officieel van start gaan.

Belangrijke regel: als je verkoudheidsklachten hebt, mag je NIET sporten zolang deze klachten niet geheel verdwenen zijn. Ook als personen in jouw huishouden klachten vertonen, dan geldt hetzelfde, namelijk niet sporten!

Waar en wanneer verzamelen?

De maandagavondgroepen verzamelen bij de Zeelandiahoeve normaal om 19:30 en 20:30 uur.  
Op 18 mei worden in verband met de afwezigheid van Mirthe EENMALIG deze twee groepen samengevoegd en verzamelen beide groepen om 20:00 uur.

De dinsdagavondgroep heren (20.00 uur) verzamelt in het Amsterdamse bos. Ingang tegenover Silversant, het bruggetje over bij de boswachterswoning.
Daar wordt normaal ook de Coopertest  afgenomen.

De dinsdagavondgroep dames Groenelaan verzamelt op de gewone tijd  bij de gymzaal aan de Landtong.

De woensdagavondgroep verzamelt ook bij de Zeelandiahoeve om 19:00 uur.

Het volleybal instuifuur op de dinsdagavond kan voorlopig niet doorgaan. Binnensporten en kontaktsporten worden pas later toegestaan.


Wat neem je mee?

Omdat we geen gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de zalen verzoeken we je om zelf twee gewichtjes (dumbbells) of  halve liter flesjes gevuld met water, mee te nemen. Ook kan je eventueel een badhanddoek of matje voor de grondoefeningen mee nemen.
Uiteraard sporten we met buitenschoenen. Deze hebben een andere demping dan zaal schoenen zodat de kans op blessures minder is.
Pas je kleding aan de weersomstandigheden aan. Alleen bij regen gaat het niet door.
Het kan zijn dat ondanks de voorspellingen tijdens het sporten het toch wat kan gaan spetteren. Een licht regenjack biedt dan voldoende bescherming.  

Nogmaals: hou je aan de overheidsregels. De boetes zijn hoog: 400 euro per persoon en 4000 euro BOETE voor de club. Dat wil je toch niet?

En verder?

De dinsdagavondgroepen hebben al een netwerk om onderling contact te houden.
De maandagavondgroepen en de woensdagavondgroep hebben dit (nog) niet.

Mirthe heeft al aangegeven dat ze een whatsapp groep wel handig zou vinden in geval van calamiteiten. Goed om gezamenlijk over te beslissen.
De trainsters kunnen zelf aangeven wat ze handig of wenselijk vinden.

Laten we kijken of we allemaal weer in vorm kunnen komen voor zover dat nodig is. Jullie als fanatieke sporters, hebben natuurlijk thuis oefeningen gedaan. Een enkeling van jullie kwam ik wel eens tegen tijdens mij jog rondje. Ik hoop dat de spierpijnen wel mee zullen vallen na het eerste lesuurtje.

Veel succes en plezier.

Hou het veilig voor elkaar en blijf gezond,

Sportgroeten van Bert