Contact

Bestuur

Bert Leffersvoorzitter@rodaconditie.nlVoorzitter
Remco Schreuderspenningmeester@rodaconditie.nlPenningmeester
Margret Biesenbeeksecretaris@rodaconditie.nl
Secretaris
Jan-Kees Schoonenlid1@rodaconditie.nlLid
Ben Meijerlid2@rodaconditie.nlLid

Ledenadministratie: Ellen Wijga, Koningsstraat 94, 1432 PL Aalsmeer

Bankrekeningnummer: NL64 INGB 0002 1086 18

KvK nummer: 50277731

Train(st)ers:         Ellen Wijga

        Marlies Buck

 Ellen van Tilburg

Mirthe Verburg