Categorie op nieuwsbrieven

Herfstvakantie

De herfstvakantie is van 20 t/m 28 oktober. In die week zijn er geen lessen.
De kerstvakantie duurt van 22 december 2018 t/m 6 januari 2019.
De voorjaarsvakantie is van 16 t/m 24 februari 2019.
De meivakantie loopt van 27 april t/m 5 mei 2019.
En de zomervakantie van 2019 duurt van 13 juli t/m 25 augustus.

Uitnodiging voor de jaarlijkse leden vergadering

Agenda voor de Algemene ledenvergadering van

RODA CONDITIE

  op donderdag 22 november 2018  aanvang 19.45 uur

 1. Opening- Woord van welkom door de Voorzitter Bert Leffers.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Notulen van de algemene ledenvergadering dd. 16 november  2017
 4. Jaarverslag seizoen 2017 – 2018
 5. Kas commissie
 6. benoeming kascommissie 2018-2019
 7. Bestuurs verkiezing
 8. Financieel overzicht seizoen 2017 – 2018
 9. Begroting 2018 – 2019
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De voorzitter aan het woord

Hoera we kunnen weer beginnen met sporten als we dat al niet zijn.
Eindelijk die extra pondjes (of kilo’s) van de Prossecotjes, Rozetjes, biertjes, BBQ’s etc. er weer af trainen. Tijdens onze jaarlijkse culinaire uitspatting, ons etentje bij Colijn, hebben we de organisatie eens in het zonnetje gezet samen met onze trainster van de maandagavond (Mirthe) omdat ze geslaagd is voor haar examen fysiotherapie.

Dit jaar doen we mee aan de AH actie om mensen meer te laten bewegen. Binnenkort kan men bij onze lokale grootgrutter, weer sparen voor gratis lessen. Wij als Roda doen hier aan mee om nieuwe leden te werven. Dus vertel het door aan je vrienden, familie, buren en kennissen dat wij de gelegenheid bieden, als zij aan deze actie meedoen, om 5x gratis mee te trainen voordat ze besluiten of ze lid willen worden.

Verder zitten we ook weer in de organisatie samen met AV Startbaan van de jaarlijkse kerstloop dus weer genoeg te doen dit seizoen. Ook begint de nieuwe website vorm te krijgen. Rest mij niets anders dan jullie een gezond en sportief seizoen toe te wensen.

Bert Leffers

Vakantie is voorbij
De zomervakantie is van 21 juli tot 2 september. De lessen starten een week later dan de scholen, dus op 9 september.
Met uitzondering van de woensdagles o.l.v. Ellen van Tilburg. Deze is al een week eerder gestart dan de scholen: woensdag 29 augustus.

Wie gaat er mee uit eten

Je hebt het toch wel in de agenda staan? Woensdag 18 juli. Vertrek per fiets om 18.00 uur van het sportcomplex van RODA 23. Waar we gaan eten is nog een geheim.

De vraag is wat staat er op tafel?

Een VIERGANGEN keuzemenu: soep, hoofdgerecht, dessert, koffie/thee en twee consumpties.
Als je vegetarisch wilt eten, dan kan dat ook. Geef dat dan even op.
De vraag is hoeveel gaat dat kosten?

€ 30,00 als vanouds, dankzij onze penningmeester

De vraag is nog even: wanneer?
Op woensdagavond 18 juli 2018.
Maar wees er snel bij, want vol is vol.

Etentje en jubileumrun

Vakantie

De zomervakantie is van 21 juli tot 2 september. De gymzalen zijn gesloten, dus je mag voor jezelf gaan sporten. De lessen starten overigens een week later dan de scholen, dus op 9 september.

Met uitzondering van de woensdagles o.l.v. Ellen van Tilburg. Deze start een week eerder dan de scholen: woensdag 29 augustus.

Vertrek

per fiets om 18.00 uur van het sportcomplex van RODA 23.

Een VIERGANGEN keuzemenu: soep, hoofdgerecht, dessert, koffie/thee en twee consumpties.Als je vegetarisch wilt eten, dan kan dat ook. Geef dat dan even op.
De vraag is hoeveel gaat dat kosten?
€ 30,00 als vanouds, dankzij onze penningmeester
De vraag is nog even: wanneer?

Op woensdagavond 18 juli 2018.

Maar wees er snel bij, want vol is vol.

Als je op de blauwe knop hieronder drukt kun jezelf via de email opgeven en kom je op de lijst van deelnemers aan het RODA etentje 2018. Maak vervolgens het bedrag van dertig euro over op rekening van onze penningmeester Remco: NL64INGB0002108618
ten name van Roda Conditie. Je kunt het bedrag ook in een envelop doen en in de bus doen bij Bertha von Suttnerlaan 11. Zet er wel even je naam bij.

Het beste etentje van het jaar aan het einde van het sport seizoen

Je hebt het toch wel in de agenda staan? Woensdag 18 juli. Vertrek per fiets om 18.00 uur van het sportcomplex van RODA 23. Waar we gaan eten is nog een geheim.

De vraag is wat staat er op tafel?
Een VIERGANGEN keuzemenu: soep, hoofdgerecht, dessert, koffie/thee en twee consumpties.Als je vegetarisch wilt eten, dan kan dat ook. Geef dat dan even op.
De vraag is hoeveel gaat dat kosten?

€ 30,00 als vanouds, dankzij onze penningmeester
De vraag is nog even: wanneer?
Op woensdagavond 18 juli 2018.
Maar wees er snel bij, want vol is vol.