Categorie op nieuwsbrieven

Geen sportlessen vanwege het corona virus

De regering heeft maatregelen bekend gemaakt om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Ook Roda Conditie zal de nodige maatregelen nemen.

Alle lessen zullen in ieder geval tot en met 1 april niet doorgaan. We houden jullie op de hoogte over het hervatten van de lessen middels de nieuwsbrief.

Houd het hoofd koel, volg de adviezen van de instanties, neem geen risico’s en blijf werken aan een goede lichamelijke conditie voor een goede weerstand.

Het bestuur van Roda Conditie

De laatste nieuwsbrief van 2019

Op dit moment zijn we weer bezig met de welbekende kerstloop. Ook hiervoor kunnen we nog altijd vrijwilligers gebruiken voor de inschrijving. Dus als je op 29 december 09:30 tot ca. 11:30 tijd hebt, meld je dan aan bij Ada de Horde via ada.de.horde@gmail.com
 
Het einde van het jaar is weer in het zicht. Het afgelopen jaar is voorspoedig verlopen en we hebben voor alle groepen een trainster. Helaas is het ledenbestand verder afgenomen en dat resulteert in het feit dat we snel op onze reserves aan het interen zijn. Dit heeft er toe geleidt dat we genoodzaakt zijn om voor de 2e keer in 5 jaar tijd onze prijzen te verhogen.
Met ingang van het volgend seizoen stijgt de seizoensprijs van € 110,– naar € 120,–. Voor de fanatiekelingen onder ons die 2x willen sporten (dit kan alleen op de maandag- of dinsdagavond) gaan de kosten van € 140,– naar € 150,– / seizoen. Voor de volleybalinstuif blijft de jaarcontributie gelijk nl € 16,50 maar stijgen de kosten voor deelname van € 2,75 / keer naar € 3,– / keer. Voor nieuwe leden stijgen de éénmalige administratiekosten van € 5,– naar € 6,–
De laatste les van dit jaar voor de maandagavondgroepen op 16-12, wordt weer een gezamenlijke les van 19:30 tot 20:30 uur waarna we het laatste uur traditioneel gebruiken voor het nuttigen van de  zelfgemaakt hapjes en meegenomen drankjes.
Ook is onze nieuwsjaar borrel in Westend alweer gepland. Helaas niet op 6 januari want die was al bezet. Dus nu wordt het op de 13e januari na de gecombineerde les van 19:30 tot 20:30 onder de bezielende leiding van Mirthe in de Zeelandiahoeve

Wisten jullie trouwens dat Elly van Tettero het langste lid is van allemaal namelijk al meer dan 50 jaar. Vorige keer zijn we dat nog vergeten te vermelden waarvoor onze excuses want het is zeer zeker het vermelden waard.

Wij wensen jullie fijne feestdagen met de mensen waar je om geeft en stoor je niet aan de extra kilo’s die er aan komen gedurende deze dagen want met iets minder eten en wat meer bewegen, uiteraard bij ons clubje, is het er ook weer snel af.

Het bestuur van Roda Conditie   

Algemene Leden Vergadering

14 november 2019 : 20:00 kantine Roda Voetbal

AGENDA

1. Opening- Woord van welkom door de Voorzitter Bert Leffers.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Notulen van de algemene ledenvergadering dd. 22 november  2018

4. Jaarverslag seizoen 2018 – 2019 door secrataris

5. Financieel overzicht seizoen 2018 – 2019

6. Kas commissie

7. Benoeming kascommissie 2019-2020

8. Verhoging contributie

9. Begroting 2019 – 2020

10. Bestuurs verkiezing

11. Rondvraag

12. Sluiting

Kerstloop 25e (29-12-19)

Ik weet dat Sinterklaas nog niet in het land is laat staan weer terug is naar Spanje maar we zijn al weer bezig met het voorbereiden van de 25e kerstloop wat een extra tintje gaat krijgen. Daarom zijn we ook weer op zoek naar vrijwilligers die op 29 december 1-2 uur willen helpen tijdens deze jubileumloop.


Nieuwe leden

We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Neem dus gerust eens je buur- man of vrouw mee of wellicht zoekt een vriend of vriendin nog een gezonde activiteit. Wij zijn nog steeds de goedkoopste sportvereniging van Amstelveen en weide omgeving. Bij ons betaalt men ca € 3,– per trainingsuur terwijl andere verenigingen bijna het dubbele of meer vragen.

Coopertest

Wisten jullie trouwens dat Ellen Wyga, ieder jaar aan het eind van het seizoen,  iedereen de mogelijkheid biedt om je conditie te laten testen middels een cooper test. Je moet dan 12 minuten joggen en de in die tijd afgelegde afstand is een indicatie van je conditie.

2x sporten per week

Ook bieden we nu de mogelijkheid om 2x te sporten voor € 140,- per jaar.
Dit kan alleen als er plaats is en de trainster aangeeft dat er ruimte is. Houdt er dan wel rekening mee dat de woensdag tot nu toe regelmatig al vol zit en kan dan wel eens een uitdaging zijn.

De trainingen gaan weer beginnen

De vakantie is voorbij
Natuurlijk heb je weer veel zin om te beginnen!

De lessen starten weer op maandag 2 september 2019
Met uitzondering van de woensdagles o.l.v. Ellen van Tilburg. Deze is al begonnen.

De herfstvakantie is van 19 oktober t/m 27 oktober.

De kerstvakantie is van 21 december t/m 5 januari 2020.