Categorie op nieuwsbrieven

GEZOCHT PENNINGMEESTER

Wij zijn met SPOED op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Het innen van de contributie, betalen van de zaalhuren aan sportzaken en lonen van de trainers en contacten met de trainsters betreffende hun loon, Belastingaangifte voor de loonbelasting, het beheren van de bankrekeningen van de vereniging, het verzorgen van de administratie voor inkomsten en uitgaven en andere financiële zaken van de vereniging regelen.

Als u een zinvolle bijdrage wenst te doen voor onze club of iemand weet die daar wel voor in aanmerking zou kunnen komen laat het dan weten of neem contact op met onze huidige penningmeester of een ander bestuurslid. of reageer op dit bericht?

Start seizoen 2020

Het seizoen is weer begonnen

Beste leden,

Vakantie voorbij, weer aan het werk dus hier dan weer mijn bijdrage voor de eerste conditiewijzer van dit seizoen. Om al onze kilo’s van de barbecues weer kwijt te raken zullen we ons dus weer in het zweet moeten werken.

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Een seizoen waarbij wij voorlopig dus nog rekening zullen moeten houden met het corona virus. Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief mogen we nog steeds in de zaal sporten maar wel zullen we ons, zodra we de zaal ingaan, aan de RIVM richtlijnen moeten houden zoals afstand houden in de zaal en mogen we geen gebruik maken van de douches. Hieronder dus een kleine reminder van de vorige nieuwsbrief De gemeentelijke verordening meldt hierover: “Onderdeel g ziet op de uitoefening van sport, theater en dans in de vorm van sport of culturele uiting. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. De 1,5 meter afstand tijdens het sporten, dient waar mogelijk in acht genomen te worden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines. Bovenstaande betekent dat wel 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Ook moeten we de zaal zoveel mogelijk ventileren dus ramen en roosters zo veel mogelijk open. Sommige leden hadden al geopperd om vaker buiten te trainen bij mooi weer ook als we weer in de zaal mogen. Dit kan natuurlijk altijd. Alle groepen hebben een trainer dus niets staat ons in de weg om weer vol goede moed te gaan beginnen.

Hieronder een aantal aanbevelingen “protocol”
Uitgangspunten: 
1.    Gezond verstand gebruiken staat voorop!
2.    Het doorvoeren van evt. aanvullende hygiënemaatregelen denk aan reinigingsgel voor betreden en na het verlaten van de zaal. 
3.    Het creëren van een trainingsomgeving. Denk bv aan matten op de grond met 2m tussenruimte tijdens circuit training.
4.    Het bieden van mogelijkheden voor het verantwoord en veilig deelnemen aan trainingen.

Algemene veiligheids- en hygiëneregels: 
1.    Was voor en na de training je handen gedurende 20 seconden met stromend water en zeep. Beter is om reinigingsgel te gebruiken in de kleedkamer voor en na het sporten. Dus neem dit mee. 
2.    Hoest of nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
3.    Vermijd het aanraken van je gezicht. 
4.    Vermijd het aanraken van elkaar: geen bedoeld of onbedoeld fysiek contact, geen handen schudden. 
5.    Houd buiten de training 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere persoon tenzij ze tot je huishouden behoren
6.    Houd tijdens de training 2 meter afstand van elkaar (links/rechts en voor/achter).  
Uiteraard is het ook mogelijk om buiten te sporten bij mooi weer. Men houdt dan makkelijker afstand en het besmettingsgevaar is geringer. Neem dan wel je binnen schoenen ook mee zodat je als het weer omslaat, naar binnen kunt om verder te sporten.
 
En zoals altijd wil ik de leden vragen op zoek te gaan naar nieuwe leden omdat we de kosten toch zo laag mogelijk willen houden. Op dit moment, teren we vanwege de lage rentestand, en langzaam maar gestaag afnemende aantal leden, snel in op onze financiële reserves. Wij willen de goedkoopste en laagdrempeligste sportvereniging van Amstelveen blijven. Neem dus eens een buurman of -vrouw, vriend of vriendin mee. Ze kunnen altijd 2x voor niets mee trainen om te zien of het iets voor hun is.

Loop door in de zomervakantie

Als toevoeging aan de brief van onze voorzitter Bert kunnen we je ook nog meedelen dat de volleybaldames van de dinsdagavondgroep de afgelopen weken een aantal mooie wandelingen hebben gemaakt in het Amsterdamse Bos (meestal onder leiding van onze boswachteres Loes van der Veldt) op de dinsdagavond.
Dit gaan we in de zomervakantie voortzetten, want wij willen toch graag op de hoogte blijven van het wel en wee van de vereniging en alles wat daar bij hoort!
Het is helemaal vrijblijvend, maar wij willen ook alle leden van de andere lesgroepen hierbij uitnodigen om ons te vergezellen.
We verzamelen op de “Kippenbrug” bij het boswachtershuis achter de Urbanuskerk.
Het vertrek is om 19.30 uur en de wandeling duurt ongeveer een uur.

Sporten in vakantie

De maandagavondgroepen hebben besloten nog 3 weken door te gaan met buitensporten. De 2 groepen zijn samengevoegd en er wordt dan getraind van 20:00 tot 21:00 uur. Zij die komen kunnen dit per dag aangeven in de groeps app. Er wordt getraind bij minimaal 6 deelnemers en als het niet regent. De woensdagavondgroep gaat nog 4 weken door. De deelnemende leden betalen een met de trainsters afgesproken vergoeding direct aan de trainsters. Dit kan eventueel met een Tikkie. De woensdagavondgroep wenst contant te betalen hoewel het laatste zoveel mogelijk wordt afgeraden. Deze trainingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van Roda en wordt zodoende dus ook niet door Roda gefaciliteerd.

De vakantie is begonnen, net nu we gewend waren dat we meer mochten tijdens het sporten en de regels steeds soepeler werden.

Alweer een seizoen voorbij. Een seizoen dat nogal onrustig is verlopen dankzij het corona virus. Inmiddels mogen we ook weer in de zaal gaan sporten maar helaas, het seizoen zit er weer op. Wel zullen we ons, zodra we de zaal ingaan, aan de RIVM richtlijnen moeten houden zoals afstand houden in de zaal en geen gebruik maken van de douches.
De gemeentelijke verordening meldt hierover: Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. De 1,5 meter afstand tijdens het sporten, dient waar mogelijk in acht genomen te worden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines. Ook moeten we de zaal zoveel mogelijk ventileren dus ramen en roosters zo veel mogelijk open. Sommige leden hadden al geopperd om vaker buiten te trainen bij mooi weer ook als we weer in de zaal mogen. Alle groepen hebben een trainer en de zalen voor het volgend seizoen zijn ook weer gereserveerd. Hopelijk houdt het virus zich de komende tijd een beetje rustig.

Helaas kon ons jaarlijks etentje vanwege het virus dus niet doorgaan maar hopelijk normaliseert alles zich weer volgend jaar zodat we weer eens gezellig onder elkaar kunnen zijn.

En zoals altijd wil ik de leden vragen op zoek te gaan naar nieuwe leden omdat we de kosten toch zo laag mogelijk willen houden. Wij willen de goedkoopste en laagdrempeligste sportvereniging van Amstelveen blijven. Neem dus eens een buur- man of vrouw, vriend of vriendin mee. Ze kunnen altijd tweemaal gratis mee trainen om te zien of het iets voor hun is. Vanwege het feit dat er lessen niet door konden gaan is besloten om de contributieverhoging zoals afgesproken bij de vorige ledenvergadering 1 jaar uit te stellen.
Ik wens iedereen alvast een fijne vakantie. Pas goed op jezelf en blijf gezond. We zien jullie allemaal graag terug op 24 augustus.
Het Bestuur

Overlijden Anja Blom

Onze drijvende kracht en organisator van de jaarlijkse Kerstloop is niet meer.
Zoals jullie misschien wel weten organiseren wij elk jaar de Kerstloop in samenwerking met de atletiekvereniging Startbaan en dit gebeurde al voor de 25e  keer. Anja is vanaf het begin zeer nauw betrokken geweest bij de organisatie en de laatste tien jaren was zij de onvolprezen voortrekker van deze loop.
En dat niet alleen, zij sponsorde ook nog op een geweldige manier de loop, jaar in en jaar uit.
In haar persoonlijke afscheidsbrief schreef zij:
“Fijn dat ik jullie gekend heb”.
“Jullie zijn allemaal belangrijk geweest voor mij”.
 
Anja het is voor ons een groot voorrecht geweest om HAAR te kennen en wij hoeven niet te benadrukken hoe belangrijk ZIJ was voor ons.

Corona nieuws – Schema lesuren in coronatijd

Sinds 11 mei mogen we weer sporten, weliswaar buiten maar het begin is er.

We hebben bij de gemeente Amstelveen, afdeling sportzaken, informatie gevraagd over het buitensporten.

Het is toegestaan met in achtneming van een aantal regels.

Er moet voldoende ruimte zijn voor iedereen om minimaal 1,5 m afstand te kunnen houden. Sporten in de openbare ruimte mag. Daar is geen vergunning voor nodig. Wel moet men zorgen geen overlast te geven en kan de openbare ruimte niet worden geclaimd (afgezet, gereserveerd, etc.). Als deze ruimte vrij is mag het gebruikt worden.

Bovenstaand in acht nemend kunnen we dus officieel van start gaan.

Belangrijke regel: als je verkoudheidsklachten hebt, mag je NIET sporten zolang deze klachten niet geheel verdwenen zijn. Ook als personen in jouw huishouden klachten vertonen, dan geldt hetzelfde, namelijk niet sporten!

Waar en wanneer verzamelen?

De maandagavondgroepen verzamelen bij de Zeelandiahoeve normaal om 19:30 en 20:30 uur.  
Op 18 mei worden in verband met de afwezigheid van Mirthe EENMALIG deze twee groepen samengevoegd en verzamelen beide groepen om 20:00 uur.

De dinsdagavondgroep heren (20.00 uur) verzamelt in het Amsterdamse bos. Ingang tegenover Silversant, het bruggetje over bij de boswachterswoning.
Daar wordt normaal ook de Coopertest  afgenomen.

De dinsdagavondgroep dames Groenelaan verzamelt op de gewone tijd  bij de gymzaal aan de Landtong.

De woensdagavondgroep verzamelt ook bij de Zeelandiahoeve om 19:00 uur.

Het volleybal instuifuur op de dinsdagavond kan voorlopig niet doorgaan. Binnensporten en kontaktsporten worden pas later toegestaan.


Wat neem je mee?

Omdat we geen gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de zalen verzoeken we je om zelf twee gewichtjes (dumbbells) of  halve liter flesjes gevuld met water, mee te nemen. Ook kan je eventueel een badhanddoek of matje voor de grondoefeningen mee nemen.
Uiteraard sporten we met buitenschoenen. Deze hebben een andere demping dan zaal schoenen zodat de kans op blessures minder is.
Pas je kleding aan de weersomstandigheden aan. Alleen bij regen gaat het niet door.
Het kan zijn dat ondanks de voorspellingen tijdens het sporten het toch wat kan gaan spetteren. Een licht regenjack biedt dan voldoende bescherming.  

Nogmaals: hou je aan de overheidsregels. De boetes zijn hoog: 400 euro per persoon en 4000 euro BOETE voor de club. Dat wil je toch niet?

En verder?

De dinsdagavondgroepen hebben al een netwerk om onderling contact te houden.
De maandagavondgroepen en de woensdagavondgroep hebben dit (nog) niet.

Mirthe heeft al aangegeven dat ze een whatsapp groep wel handig zou vinden in geval van calamiteiten. Goed om gezamenlijk over te beslissen.
De trainsters kunnen zelf aangeven wat ze handig of wenselijk vinden.

Laten we kijken of we allemaal weer in vorm kunnen komen voor zover dat nodig is. Jullie als fanatieke sporters, hebben natuurlijk thuis oefeningen gedaan. Een enkeling van jullie kwam ik wel eens tegen tijdens mij jog rondje. Ik hoop dat de spierpijnen wel mee zullen vallen na het eerste lesuurtje.

Veel succes en plezier.

Hou het veilig voor elkaar en blijf gezond,

Sportgroeten van Bert

Corona nieuws – We gaan buiten sporten!

Beste Leden,

Hoera! De coronaregels zijn wat versoepeld.

Zo mag er weer buiten gesport worden met in achtneming van de 1,5 meter regel.

De trainsters van de Zeelandiahoeve (Ellen en Mirthe) en de Groenelaan (Marlies) staan te popelen om weer te beginnen.

Ook Ellen Wijga van de Westwijk wil ook graag weer beginnen maar kan pas de 18e weer en dan in het bos bij voldoende opkomst. 

Verzoek is ook dat men 2 kleine haltertjes of 2 flesjes water als gewichtjes meeneemt.

We mogen helaas geen spullen uit de zaal meenemen en gebruiken.

Als we grondoefeningen willen doen moeten  we dus ook zelf matjes o.i.d. regelen.

Laten we proberen  weer een beetje op te starten en laten we hopen op droog weer. Heb je vragen over een en ander: stuur dan even een mailtje naar mij: leffersbert50@gmail.com.
Als je het nog niet aandurft: online sporten kan nog steeds!
Hou je haaks en keep fit!

Mvgr,  Bert

Corona nieuws – Thuis sporten kan ook!

Blijf sporten thuis of in directe omgeving!

Beste Leden,  

Ik hoop dat het met iedereen goed gaat en dat iedereen en alle mensen die jullie lief zijn, gezond zijn en gevrijwaard blijven van het virus.

Helaas mogen wij geen les meer geven terwijl het toch heel belangrijk is om gezond en mobiel te blijven.

En wij krijgen dus ook tips door zoals hieronder.
Ellen van Tilburg heeft op Youtube een aantal filmpjes staan met verschillende work outs van ca 30 minuten. Klik de link aan en doe mee.

https://www.youtube.com/watch?v=b5doUFEV6Hw  
https://www.youtube.com/watch?v=OF-HpDHntVE  
https://www.youtube.com/watch?v=_8_BmuXTX80  

Je kunt deze oefeningen op verschillende niveaus meedoen. Dus allemaal van de bank af, Netflix uit en bewegen.  
Ook kun je iedere dag naar Nederland in Beweging op de televisie kijken waar Olga Commandeur op de werkdagen ook diverse oefeningen voordoet.

Hopelijk komt aan de “intelligente lock-down” snel een eind maar helaas moeten we realistisch zijn en ben ik bang dat het wel wat langer gaat duren.

Hoe het met onze jaarlijks etentje zal gaan, moeten we dus afwachten. We volgen de situatie op de voet en zodra het kan gaan we weer aan de gang. Ook de vakantie zal wellicht iets dichter bij huis moeten plaatsvinden wellicht op Elbalcone. Laten we dan maar op veel mooi weer hopen.

Als je voldoende afstand houdt en niet de drukte opzoekt kan je vaak in de buurt ook mooi wandelen. Amstelveen is een groene gemeente en ben zo langzamerhand de bovenkerkerpolder ook gaan waarderen. Ik loop vaak een rondje en wat me opvalt is dat de mensen veel vaker groeten waar we normaal langs elkaar heen liepen. Wellicht heeft deze situatie ook nog positieve gevolgen in die zin dat de mensen wat vriendelijker en socialer worden.   

Blijf veilig en gezond
Bert

Corona nieuws – Tips van Ellen en Bert

De crisis houdt ons binnen maar ook thuis kun je in actie komen!


Om de Corona ellende een beetje te verzachten heb ik wat conditie programma’s voor jullie opgezocht, zodat je toch aan de nodige beweging komt!
 
Verschillende programma’s staan op internet:

  1. 30 minuten beginner workout 
  2. 7 Minute Workout Song (w/timer) 

Wanneer je de tekst aanklikt kom je bij de filmpjes.
Kijk goed naar de uitvoering en probeer dit zo goed mogelijk na te doen in je eigen tempo!
Je kunt natuurlijk altijd op pauze klikken, om extra rust te nemen en dan weer verder te gaan… 😉 
 
Nr. 2 is heel pittig, dat is een echte uitdaging.
Veel succes en hopelijk tot snel.
 
Groetjes,
Ellen.

Onze voorzitter Bert geeft als toevoeging

Als je in de Google play store zoekt op sporten vind je verschillende apps die je op je smartphone kunt downloaden. 

  • Vrouwenfitness- Workout Dames
  • Workouts voor thuis
  • Stretchoefeningen
  • Thuis workouts

Doe voorzichtig en blijf gezond, 

Bert