Archief op 11 oktober 2021

Een heerlijke herfst met RODA conditie

Trek de stoute schoenen aan in oktober 2021

Het nieuwe seizoen is al begonnen. We mogen gelukkig weer van alles, maar wel onder voorwaarden. De anderhalve meter afstand geldt nog steeds bij binnenkomst en in de kleedkamers, behalve bij het sporten. Ventilatie van de sportzaal is dan ook een vereiste.  Buiten trainen, wandelen of hardlopen mag uiteraard volop en in de herfstmaanden is dat heerlijk. Straks aan het einde van het jaar staat de Kerstloop van Roda en Startbaan weer voor de deur. Kortom: voor ons sportmensen staat weinig meer in de weg.
De algemene ledenvergadering komt er aan. In de volgende nieuwsbrief lees je over de agenda en krijg je een persoonlijke uitnodiging.  

Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter of medebestuurslid. En het wordt nu echt urgent, want op de algemene ledenvergadering stopt de huidige voorzitter Bert Leffers met zijn taak.  Wel zal hij, om de werkdruk te verlichten, betrokken blijven bij de organisatie van de kerstloop als afgevaardigde van onze club.
We zijn weer druk bezig met het organiseren van de kerstloop, want het mag weer. Het is de bedoeling dat we alleen met voorinschrijvingen gaan werken zodat onze Roda vrijwilligers alleen enveloppen hoeven uit te delen en we ook niet met contant geld werken. We houden de ploeg vrijwilligers op de hoogte.
Als je het zo hoort onder de leden van RODA conditie dan zijn we best tevreden en blij met ons kluppie. Dat zou je ook eens tegen je buurman of buurvrouw kunnen zeggen. Nodig ze uit. Ze mogen tweemaal gratis meedoen en dat verplicht echt tot niets. Zo blijft ons ledental op peil en dat is financieel gezien toch heel belangrijk. We zien jullie graag terug op de ledenvergadering en dan kunnen we er nog eens over doorpraten.

Blijf gezond en geniet van dit mooie sportseizoen.

Het bestuur

Algemene Ledenvergadering 2021

28 oktober 2021 20:00 uur  –  Bestuurskamer Roda voetbal

AGENDA

1. Opening – Woord van welkom door de Voorzitter Bert Leffers

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Corona: hoe hebben we het gedaan, hoe gaan we verder

4. Notulen van de algemene ledenvergadering dd. 26 oktober 2020

5. Jaarverslag seizoen 2020 – 2021 door secretaris

6. Financieel overzicht seizoen 2020 – 2021

7. Kas commissie

8. Benoeming kascommissie 2021 – 2022

9. Begroting 2021 – 2022

10. Bestuursverkiezing; voorzitter treed af: hoe nu verder?

11. Rondvraag

12. Sluiting