Archief op 17 oktober 2020

Sporten mag onder voorwaarden

Beste leden,

Helaas zitten we weer in een (gedeeltelijke) lockdown. We hebben allemaal de persconferentie gezien en dat had wel wat verwarring teweeg gebracht.
Buiten mag je met maximaal 4 personen in een groep sporten maar binnen met maximaal 30 zolang het maar geen teamsport is. Dus geen hardlooptrainingen in de buitenlucht maar wel binnen. Zelfs sportzaken Amstelveen kon hier met de pet niet bij.
Vanmorgen kwam de noodverordening uit en nu hebben we het zwart op wit…. We kunnen individueel blijven sporten maar dan wel op 1,5m afstand wat we toch al deden. Het betekent alleen dat we voorlopig niet meer kunnen volleyballen.
Verder staat ook weer de Algemene ledenvergadering voor de deur. Helaas treedt de penningmeester af en dus moeten we zien of er een andere vrijwillig(st)er zich aanmeldt want zonder penningmeester wordt het een moeilijke zaak. Dat staat dus ook op de agenda. Hopelijk komen jullie met ideeën.

De agenda staat in de nieuwsbrief hieronder.

.

Herhaalde oproep:

Wij zijn met SPOED op zoek naar een nieuwe penningmeester. Zijn of haar taak zal o.a. zijn het uitbetalen van de salarissen voor de trainsters, betalen van de huur van de zalen etc.

Goed nieuws is dat we kunnen blijven sporten dit seizoen maar we vragen wel om u aan de RIVM richtlijnen te houden. Blijf thuis met klachten, reinig uw handen bij binnenkomst en bij het weggaan en houdt afstand.
Graag tot de algemene ledenvergadering.

Het Bestuur.

Algemene Ledenvergadering 2020

26 oktober 2020 : 20:45   sportzaal Zeelandiahoeve

AGENDA

1. Opening- Woord van welkom door de voorzitter Bert Leffers.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Corona: hoe hebben we het gedaan, hoe gaan we verder

4. Notulen van de algemene ledenvergadering dd. 14 november  2019

5. Jaarverslag seizoen 2019 – 2020 door secretaris

6. Financieel overzicht seizoen 2019 – 2020

7. Kas commissie

8. Benoeming kascommissie 2020-2021

9. Verhoging contributie doorgeschoven naar 2021

10. Begroting 2020 – 2021

11. Bestuursverkiezing; penningmeester treed af : hoe nu verder ?

12. Rondvraag

13. Sluiting