Archief op 25 augustus 2020

Start seizoen 2020

Het seizoen is weer begonnen

Beste leden,

Vakantie voorbij, weer aan het werk dus hier dan weer mijn bijdrage voor de eerste conditiewijzer van dit seizoen. Om al onze kilo’s van de barbecues weer kwijt te raken zullen we ons dus weer in het zweet moeten werken.

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Een seizoen waarbij wij voorlopig dus nog rekening zullen moeten houden met het corona virus. Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief mogen we nog steeds in de zaal sporten maar wel zullen we ons, zodra we de zaal ingaan, aan de RIVM richtlijnen moeten houden zoals afstand houden in de zaal en mogen we geen gebruik maken van de douches. Hieronder dus een kleine reminder van de vorige nieuwsbrief De gemeentelijke verordening meldt hierover: “Onderdeel g ziet op de uitoefening van sport, theater en dans in de vorm van sport of culturele uiting. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. De 1,5 meter afstand tijdens het sporten, dient waar mogelijk in acht genomen te worden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines. Bovenstaande betekent dat wel 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Ook moeten we de zaal zoveel mogelijk ventileren dus ramen en roosters zo veel mogelijk open. Sommige leden hadden al geopperd om vaker buiten te trainen bij mooi weer ook als we weer in de zaal mogen. Dit kan natuurlijk altijd. Alle groepen hebben een trainer dus niets staat ons in de weg om weer vol goede moed te gaan beginnen.

Hieronder een aantal aanbevelingen “protocol”
Uitgangspunten: 
1.    Gezond verstand gebruiken staat voorop!
2.    Het doorvoeren van evt. aanvullende hygiënemaatregelen denk aan reinigingsgel voor betreden en na het verlaten van de zaal. 
3.    Het creëren van een trainingsomgeving. Denk bv aan matten op de grond met 2m tussenruimte tijdens circuit training.
4.    Het bieden van mogelijkheden voor het verantwoord en veilig deelnemen aan trainingen.

Algemene veiligheids- en hygiëneregels: 
1.    Was voor en na de training je handen gedurende 20 seconden met stromend water en zeep. Beter is om reinigingsgel te gebruiken in de kleedkamer voor en na het sporten. Dus neem dit mee. 
2.    Hoest of nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
3.    Vermijd het aanraken van je gezicht. 
4.    Vermijd het aanraken van elkaar: geen bedoeld of onbedoeld fysiek contact, geen handen schudden. 
5.    Houd buiten de training 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere persoon tenzij ze tot je huishouden behoren
6.    Houd tijdens de training 2 meter afstand van elkaar (links/rechts en voor/achter).  
Uiteraard is het ook mogelijk om buiten te sporten bij mooi weer. Men houdt dan makkelijker afstand en het besmettingsgevaar is geringer. Neem dan wel je binnen schoenen ook mee zodat je als het weer omslaat, naar binnen kunt om verder te sporten.
 
En zoals altijd wil ik de leden vragen op zoek te gaan naar nieuwe leden omdat we de kosten toch zo laag mogelijk willen houden. Op dit moment, teren we vanwege de lage rentestand, en langzaam maar gestaag afnemende aantal leden, snel in op onze financiële reserves. Wij willen de goedkoopste en laagdrempeligste sportvereniging van Amstelveen blijven. Neem dus eens een buurman of -vrouw, vriend of vriendin mee. Ze kunnen altijd 2x voor niets mee trainen om te zien of het iets voor hun is.