Archief op 8 juli 2020

Loop door in de zomervakantie

Als toevoeging aan de brief van onze voorzitter Bert kunnen we je ook nog meedelen dat de volleybaldames van de dinsdagavondgroep de afgelopen weken een aantal mooie wandelingen hebben gemaakt in het Amsterdamse Bos (meestal onder leiding van onze boswachteres Loes van der Veldt) op de dinsdagavond.
Dit gaan we in de zomervakantie voortzetten, want wij willen toch graag op de hoogte blijven van het wel en wee van de vereniging en alles wat daar bij hoort!
Het is helemaal vrijblijvend, maar wij willen ook alle leden van de andere lesgroepen hierbij uitnodigen om ons te vergezellen.
We verzamelen op de “Kippenbrug” bij het boswachtershuis achter de Urbanuskerk.
Het vertrek is om 19.30 uur en de wandeling duurt ongeveer een uur.

Sporten in vakantie

De maandagavondgroepen hebben besloten nog 3 weken door te gaan met buitensporten. De 2 groepen zijn samengevoegd en er wordt dan getraind van 20:00 tot 21:00 uur. Zij die komen kunnen dit per dag aangeven in de groeps app. Er wordt getraind bij minimaal 6 deelnemers en als het niet regent. De woensdagavondgroep gaat nog 4 weken door. De deelnemende leden betalen een met de trainsters afgesproken vergoeding direct aan de trainsters. Dit kan eventueel met een Tikkie. De woensdagavondgroep wenst contant te betalen hoewel het laatste zoveel mogelijk wordt afgeraden. Deze trainingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van Roda en wordt zodoende dus ook niet door Roda gefaciliteerd.

De vakantie is begonnen, net nu we gewend waren dat we meer mochten tijdens het sporten en de regels steeds soepeler werden.

Alweer een seizoen voorbij. Een seizoen dat nogal onrustig is verlopen dankzij het corona virus. Inmiddels mogen we ook weer in de zaal gaan sporten maar helaas, het seizoen zit er weer op. Wel zullen we ons, zodra we de zaal ingaan, aan de RIVM richtlijnen moeten houden zoals afstand houden in de zaal en geen gebruik maken van de douches.
De gemeentelijke verordening meldt hierover: Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. De 1,5 meter afstand tijdens het sporten, dient waar mogelijk in acht genomen te worden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines. Ook moeten we de zaal zoveel mogelijk ventileren dus ramen en roosters zo veel mogelijk open. Sommige leden hadden al geopperd om vaker buiten te trainen bij mooi weer ook als we weer in de zaal mogen. Alle groepen hebben een trainer en de zalen voor het volgend seizoen zijn ook weer gereserveerd. Hopelijk houdt het virus zich de komende tijd een beetje rustig.

Helaas kon ons jaarlijks etentje vanwege het virus dus niet doorgaan maar hopelijk normaliseert alles zich weer volgend jaar zodat we weer eens gezellig onder elkaar kunnen zijn.

En zoals altijd wil ik de leden vragen op zoek te gaan naar nieuwe leden omdat we de kosten toch zo laag mogelijk willen houden. Wij willen de goedkoopste en laagdrempeligste sportvereniging van Amstelveen blijven. Neem dus eens een buur- man of vrouw, vriend of vriendin mee. Ze kunnen altijd tweemaal gratis mee trainen om te zien of het iets voor hun is. Vanwege het feit dat er lessen niet door konden gaan is besloten om de contributieverhoging zoals afgesproken bij de vorige ledenvergadering 1 jaar uit te stellen.
Ik wens iedereen alvast een fijne vakantie. Pas goed op jezelf en blijf gezond. We zien jullie allemaal graag terug op 24 augustus.
Het Bestuur

Overlijden Anja Blom

Onze drijvende kracht en organisator van de jaarlijkse Kerstloop is niet meer.
Zoals jullie misschien wel weten organiseren wij elk jaar de Kerstloop in samenwerking met de atletiekvereniging Startbaan en dit gebeurde al voor de 25e  keer. Anja is vanaf het begin zeer nauw betrokken geweest bij de organisatie en de laatste tien jaren was zij de onvolprezen voortrekker van deze loop.
En dat niet alleen, zij sponsorde ook nog op een geweldige manier de loop, jaar in en jaar uit.
In haar persoonlijke afscheidsbrief schreef zij:
“Fijn dat ik jullie gekend heb”.
“Jullie zijn allemaal belangrijk geweest voor mij”.
 
Anja het is voor ons een groot voorrecht geweest om HAAR te kennen en wij hoeven niet te benadrukken hoe belangrijk ZIJ was voor ons.