Archief op 15 december 2020

Sportzalen dicht maar blijf wel bewegen deze kerstdagen!

Alweer een jaar voorbij en wat voor één. We hadden een paar jubilarissen die alweer 50 jaar lid zijn. Helaas is zullen de feestdagen zullen er ook één worden om niet te vergeten. Slechts 2 familieleden op bezoek 3 op 24, 25 en 26 december dus geen uitgebreide kerst diners, geen vuurwerk en maar 2 mensen op bezoek tijdens de jaarwisseling. Laten we hopen dat het virus snel onder controle is. Gelukkig komt er een vaccin waardoor we hopelijk weer snel weer tot de “normale” gang van zaken over kunnen gaan. De kerstvakantie voor Roda zal ook wat langer duren nl 5 in plaats van 2 weken.
Ook bereikte ons het droevige bericht dat in oktober Lies Bruine de Bruin is overleden. Veel leden zullen haar nog wel kennen. Zij heeft tot haar 90e bij de dinsdagavondgroep van Marlies gesport.  

Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter. Na bijna 12 jaar is het tijd voor iemand met nieuwe inzichten en ideeën. Zijn of haar taak zal o.a. zijn het voorzitten van de vergaderingen, schrijven van de nieuwsbrieven (ca. 5 per jaar) Ook maakt deze persoon deel uit van de organisatie van de kerstloop dus als er iemand een zinvolle bijdrage wenst te doen voor onze club of iemand weet die daar wel voor in aanmerking zou kunnen komen laat het dan weten of neem contact op iemand van het bestuur. Eventueel blijf ik wel beschikbaar voor de organisatie, hulp bij de inschrijving en financiële administratie van de kerstloop.
Roda Conditie is dus tot 19 januari niet bereikbaar om te sporten. Maar denk er alsjeblieft om dat je wel goed in beweging blijft. Lopen, wandelen of fietsen mag altijd, hebben we gehoord van onze premier.  

Als je wilt beginnen met joggen en je hebt dat nog nooit gedaan, begin dan rustig. 5 minuten rustig opwarmen, dan je gewrichten, enkels, knieën, heupen nek en schouders losdraaien en begin dan met 2 minuten joggen, 1 minuut stevig wandelen en doe dat 10-15 keer en dan 5 minuten rustig uitjoggen.   

Misschien had premier Rutten er ook nog bij kunnen zeggen, dat ontspanning en een goede nachtrust net zo belangrijk zijn om in conditie te blijven. Wat we ook van hem mogen aannemen is, dat er beslist een einde komt aan deze nare periode. 
Ondanks alles fijne feestdagen, let goed op jezelf en op degenen, die je lief zijn.

Bert

Sporten mag nog steeds maar let op: wel individueel!

Gisteren is er in verband met corona weer een nieuwe set maatregelen afgekondigd. Maar gelukkig mogen de sportscholen open blijven en dat betekent dat ook de sportzalen open blijven, zo heeft de gemeente meegedeeld. Er mag dus gewoon gesport worden. Alleen moet dat op individuele basis gebeuren. Dat betekent dat je in de zaal op een aangegeven plek moet blijven en je tijdens de les niet mag mengen met andere sporters. De trainster mag wel oefeningen aangeven en begeleiden maar zal er voor zorgen dat je die individueel en op je eigen plek in de zaal uitvoert met een afstand van anderhalve meter. Er zijn sportverenigingen, die voor hun fitlessen dat principe al gaan uitvoeren. Dat noemt men FIT ONE. Het totale aantal personen in de zaal mag niet meer dan dertig zijn.

Een paar regels:
x) Desinfecteren bij binnenkomst en eventueel oefenmateriaal schoonmaken.
x) Op 1,5 m. afstand blijven bij binnenkomst en verlaten van de zaal. Ook tijdens de pauzes.
x) Buiten de zaal (bij binnenkomst en op de gang of naar toilet een mondkapje op).
x) Zorg altijd voor voldoende ventilatie.
x) Arriveer niet eerder dan 5 min voor aanvang.

Belangrijke regel: als je verkoudheidsklachten hebt, mag je NIET sporten zolang deze klachten niet geheel verdwenen zijn. Ook als personen in jouw huishouden klachten vertonen, dan geldt hetzelfde, namelijk niet sporten!
Zoals jullie weten is er op 26 oktober een algemene ledenvergadering geweest. Bij die gelegenheid hebben we gelukkig een opvolgster gevonden voor onze vertrokken penningmeester Remco Schreuder, die we hierbij nogmaals hartelijk danken voor de jarenlange inzet. De nieuwe penningmeester heet Marieke Terlouw. Welkom!

Bert Leffers, voorzitter

Sporten mag onder voorwaarden

Beste leden,

Helaas zitten we weer in een (gedeeltelijke) lockdown. We hebben allemaal de persconferentie gezien en dat had wel wat verwarring teweeg gebracht.
Buiten mag je met maximaal 4 personen in een groep sporten maar binnen met maximaal 30 zolang het maar geen teamsport is. Dus geen hardlooptrainingen in de buitenlucht maar wel binnen. Zelfs sportzaken Amstelveen kon hier met de pet niet bij.
Vanmorgen kwam de noodverordening uit en nu hebben we het zwart op wit…. We kunnen individueel blijven sporten maar dan wel op 1,5m afstand wat we toch al deden. Het betekent alleen dat we voorlopig niet meer kunnen volleyballen.
Verder staat ook weer de Algemene ledenvergadering voor de deur. Helaas treedt de penningmeester af en dus moeten we zien of er een andere vrijwillig(st)er zich aanmeldt want zonder penningmeester wordt het een moeilijke zaak. Dat staat dus ook op de agenda. Hopelijk komen jullie met ideeën.

De agenda staat in de nieuwsbrief hieronder.

.

Herhaalde oproep:

Wij zijn met SPOED op zoek naar een nieuwe penningmeester. Zijn of haar taak zal o.a. zijn het uitbetalen van de salarissen voor de trainsters, betalen van de huur van de zalen etc.

Goed nieuws is dat we kunnen blijven sporten dit seizoen maar we vragen wel om u aan de RIVM richtlijnen te houden. Blijf thuis met klachten, reinig uw handen bij binnenkomst en bij het weggaan en houdt afstand.
Graag tot de algemene ledenvergadering.

Het Bestuur.

Algemene Ledenvergadering 2020

26 oktober 2020 : 20:45   sportzaal Zeelandiahoeve

AGENDA

1. Opening- Woord van welkom door de voorzitter Bert Leffers.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Corona: hoe hebben we het gedaan, hoe gaan we verder

4. Notulen van de algemene ledenvergadering dd. 14 november  2019

5. Jaarverslag seizoen 2019 – 2020 door secretaris

6. Financieel overzicht seizoen 2019 – 2020

7. Kas commissie

8. Benoeming kascommissie 2020-2021

9. Verhoging contributie doorgeschoven naar 2021

10. Begroting 2020 – 2021

11. Bestuursverkiezing; penningmeester treed af : hoe nu verder ?

12. Rondvraag

13. Sluiting

In memoriam Michel Duyx

Michel Duyx (11 mei 1948 – 5 september 2020)
Michel overleed op zaterdag 5 september na een lang ziekbed thuis in de nabijheid van zijn familie. In kleine kring wordt zaterdag 12 september afscheid van hem genomen.
Kleine pretoogjes en een lach op zijn gezicht. Zo kennen wij bij Roda Conditie onze Michel Duyx en zo willen we hem ook graag in onze herinneringen blijven bewaren. Michel overleed zaterdag 5 september na een lang ziekbed thuis in de nabijheid van zijn familie.
Michel was een bijzonder mens met veel verschillende levensfacetten. Hij was wetenschapper, maar ook clown om maar eens twee uitersten te noemen. Hij was een man, die van aanpakken hield, maar hij kon het werk ook weer net zo gemakkelijk uit zijn handen laten vallen, zeker als het zijn eigen huis en erf betrof.
Michel Duyx was vanaf zijn afstuderen met hart en ziel bezig met zijn werk op de VU. Begonnen als student assistent is hij tot zijn pensionering als docent aan de universiteit verbonden geweest. Hij heeft mede de lesmethoden opgezet om tandartsen sociale vaardigheden te leren. In zijn woorden: Aan het gebit zit ook een mens vast met angsten en pijnen, waarmee gecommuniceerd moet worden. 
Voor en tijdens zijn studie was hij onder meer vrachtwagenchauffeur, pakketbezorger, kassier en ook nog oproepkracht van de strooiploeg in Amsterdam. Knutselen aan auto’s was zijn lust en zijn leven, hetgeen iedereen nog steeds kan waarnemen.
Michel Duyx was ook sportman. Hij was tanig, sterk en leek onvermoeibaar. Hij wilde graag winnen en dat hebben zijn sportvrienden bij Roda Conditie ook gemerkt. Zijn trainster: Michel verscheen altijd laat op de training, hij omzeilde de warming-up. Hij heeft de wintersport in Oostenrijk samen met zijn oude collega en vriend Johan Kieft ontdekt, toen ze beide kampten met relatieproblemen. Skiën bleek de beste therapie om alle sores te  vergeten. Skiën deed hij ook vanaf 1999 bij Roda Conditie, waar vanaf 1996 lid was, en later in de vriendenclub, die daaruit voort is gekomen. Hij was een natuurtalent, maar vond dat toch niet genoeg. Hij bleef schaven aan zijn techniek en gaf dat ook graag door aan zijn Roda vrienden en vriendinnen. Ook in de vakantie bleef hij een behulpzame docent maar dan op sportgebied. Voor de club heeft hij jarenlang ook in de kascommissie gezeten.
Der Herr Professor, zoals ze hem in Oostenrijkse hotels wel eens noemden, hield van de skisport, maar vermaakte zich ook kostelijk met zijn skimaatjes. Hij deed als laatste het licht uit in de hotelbar en stond weer evenzo vrolijk ’s morgens vroeg op zijn slippertjes in de sneeuw op de skibus te wachten. Hij bracht leven in de brouwerij met zijn vrolijke uitspattingen en zijn professorale humor. Zo’n  bijzonder mens ga je missen.
CdH

GEZOCHT PENNINGMEESTER

Wij zijn met SPOED op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Het innen van de contributie, betalen van de zaalhuren aan sportzaken en lonen van de trainers en contacten met de trainsters betreffende hun loon, Belastingaangifte voor de loonbelasting, het beheren van de bankrekeningen van de vereniging, het verzorgen van de administratie voor inkomsten en uitgaven en andere financiële zaken van de vereniging regelen.

Als u een zinvolle bijdrage wenst te doen voor onze club of iemand weet die daar wel voor in aanmerking zou kunnen komen laat het dan weten of neem contact op met onze huidige penningmeester of een ander bestuurslid. of reageer op dit bericht?

Start seizoen 2020

Het seizoen is weer begonnen

Beste leden,

Vakantie voorbij, weer aan het werk dus hier dan weer mijn bijdrage voor de eerste conditiewijzer van dit seizoen. Om al onze kilo’s van de barbecues weer kwijt te raken zullen we ons dus weer in het zweet moeten werken.

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Een seizoen waarbij wij voorlopig dus nog rekening zullen moeten houden met het corona virus. Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief mogen we nog steeds in de zaal sporten maar wel zullen we ons, zodra we de zaal ingaan, aan de RIVM richtlijnen moeten houden zoals afstand houden in de zaal en mogen we geen gebruik maken van de douches. Hieronder dus een kleine reminder van de vorige nieuwsbrief De gemeentelijke verordening meldt hierover: “Onderdeel g ziet op de uitoefening van sport, theater en dans in de vorm van sport of culturele uiting. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. De 1,5 meter afstand tijdens het sporten, dient waar mogelijk in acht genomen te worden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines. Bovenstaande betekent dat wel 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Ook moeten we de zaal zoveel mogelijk ventileren dus ramen en roosters zo veel mogelijk open. Sommige leden hadden al geopperd om vaker buiten te trainen bij mooi weer ook als we weer in de zaal mogen. Dit kan natuurlijk altijd. Alle groepen hebben een trainer dus niets staat ons in de weg om weer vol goede moed te gaan beginnen.

Hieronder een aantal aanbevelingen “protocol”
Uitgangspunten: 
1.    Gezond verstand gebruiken staat voorop!
2.    Het doorvoeren van evt. aanvullende hygiënemaatregelen denk aan reinigingsgel voor betreden en na het verlaten van de zaal. 
3.    Het creëren van een trainingsomgeving. Denk bv aan matten op de grond met 2m tussenruimte tijdens circuit training.
4.    Het bieden van mogelijkheden voor het verantwoord en veilig deelnemen aan trainingen.

Algemene veiligheids- en hygiëneregels: 
1.    Was voor en na de training je handen gedurende 20 seconden met stromend water en zeep. Beter is om reinigingsgel te gebruiken in de kleedkamer voor en na het sporten. Dus neem dit mee. 
2.    Hoest of nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
3.    Vermijd het aanraken van je gezicht. 
4.    Vermijd het aanraken van elkaar: geen bedoeld of onbedoeld fysiek contact, geen handen schudden. 
5.    Houd buiten de training 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere persoon tenzij ze tot je huishouden behoren
6.    Houd tijdens de training 2 meter afstand van elkaar (links/rechts en voor/achter).  
Uiteraard is het ook mogelijk om buiten te sporten bij mooi weer. Men houdt dan makkelijker afstand en het besmettingsgevaar is geringer. Neem dan wel je binnen schoenen ook mee zodat je als het weer omslaat, naar binnen kunt om verder te sporten.
 
En zoals altijd wil ik de leden vragen op zoek te gaan naar nieuwe leden omdat we de kosten toch zo laag mogelijk willen houden. Op dit moment, teren we vanwege de lage rentestand, en langzaam maar gestaag afnemende aantal leden, snel in op onze financiële reserves. Wij willen de goedkoopste en laagdrempeligste sportvereniging van Amstelveen blijven. Neem dus eens een buurman of -vrouw, vriend of vriendin mee. Ze kunnen altijd 2x voor niets mee trainen om te zien of het iets voor hun is.

Loop door in de zomervakantie

Als toevoeging aan de brief van onze voorzitter Bert kunnen we je ook nog meedelen dat de volleybaldames van de dinsdagavondgroep de afgelopen weken een aantal mooie wandelingen hebben gemaakt in het Amsterdamse Bos (meestal onder leiding van onze boswachteres Loes van der Veldt) op de dinsdagavond.
Dit gaan we in de zomervakantie voortzetten, want wij willen toch graag op de hoogte blijven van het wel en wee van de vereniging en alles wat daar bij hoort!
Het is helemaal vrijblijvend, maar wij willen ook alle leden van de andere lesgroepen hierbij uitnodigen om ons te vergezellen.
We verzamelen op de “Kippenbrug” bij het boswachtershuis achter de Urbanuskerk.
Het vertrek is om 19.30 uur en de wandeling duurt ongeveer een uur.

Sporten in vakantie

De maandagavondgroepen hebben besloten nog 3 weken door te gaan met buitensporten. De 2 groepen zijn samengevoegd en er wordt dan getraind van 20:00 tot 21:00 uur. Zij die komen kunnen dit per dag aangeven in de groeps app. Er wordt getraind bij minimaal 6 deelnemers en als het niet regent. De woensdagavondgroep gaat nog 4 weken door. De deelnemende leden betalen een met de trainsters afgesproken vergoeding direct aan de trainsters. Dit kan eventueel met een Tikkie. De woensdagavondgroep wenst contant te betalen hoewel het laatste zoveel mogelijk wordt afgeraden. Deze trainingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van Roda en wordt zodoende dus ook niet door Roda gefaciliteerd.

De vakantie is begonnen, net nu we gewend waren dat we meer mochten tijdens het sporten en de regels steeds soepeler werden.

Alweer een seizoen voorbij. Een seizoen dat nogal onrustig is verlopen dankzij het corona virus. Inmiddels mogen we ook weer in de zaal gaan sporten maar helaas, het seizoen zit er weer op. Wel zullen we ons, zodra we de zaal ingaan, aan de RIVM richtlijnen moeten houden zoals afstand houden in de zaal en geen gebruik maken van de douches.
De gemeentelijke verordening meldt hierover: Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. De 1,5 meter afstand tijdens het sporten, dient waar mogelijk in acht genomen te worden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines. Ook moeten we de zaal zoveel mogelijk ventileren dus ramen en roosters zo veel mogelijk open. Sommige leden hadden al geopperd om vaker buiten te trainen bij mooi weer ook als we weer in de zaal mogen. Alle groepen hebben een trainer en de zalen voor het volgend seizoen zijn ook weer gereserveerd. Hopelijk houdt het virus zich de komende tijd een beetje rustig.

Helaas kon ons jaarlijks etentje vanwege het virus dus niet doorgaan maar hopelijk normaliseert alles zich weer volgend jaar zodat we weer eens gezellig onder elkaar kunnen zijn.

En zoals altijd wil ik de leden vragen op zoek te gaan naar nieuwe leden omdat we de kosten toch zo laag mogelijk willen houden. Wij willen de goedkoopste en laagdrempeligste sportvereniging van Amstelveen blijven. Neem dus eens een buur- man of vrouw, vriend of vriendin mee. Ze kunnen altijd tweemaal gratis mee trainen om te zien of het iets voor hun is. Vanwege het feit dat er lessen niet door konden gaan is besloten om de contributieverhoging zoals afgesproken bij de vorige ledenvergadering 1 jaar uit te stellen.
Ik wens iedereen alvast een fijne vakantie. Pas goed op jezelf en blijf gezond. We zien jullie allemaal graag terug op 24 augustus.
Het Bestuur